Raad Tilburg blijft bij 7.000 euro voor chroom-6 slachtoffers

Tilburg blijft bij de algemene vergoeding van 7000 euro voor de ex-medewerkers van een NS-werkplaats in Tilburg. Zij zijn jarenlang blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom-6. De honderden ex-medewerkers vinden die vergoeding te laag. De gemeenteraad besloot gisteren het bedrag niet te verhogen.

De gemeente en de NS besloten de betrokken ex-medewerkers tegemoet te komen en bieden iedereen die aan het project werkte een bedrag van 7000 euro. Dat bedrag staat los van de vraag hoelang ze er gewerkt hebben, of ze zelf ook de treinen hebben geschuurd en of ze gezondheidsklachten hebben. Mensen die wel ziek zijn geworden, krijgen een extra bedrag van 5000 tot 40.000 euro bovenop de algemene vergoeding.

De medewerkers vinden de algemene vergoeding te laag. Ze noemden het “een belediging” en gaven aan eerder tussen de 20.000 en 40.000 euro te willen. Een groep slachtoffers in de Tilburgse chroom-6 affaire gaat de gemeentelijke regeling dan ook bij de rechter aanvechten.
De gemeenteraad schaarde zich in meerderheid achter de regeling tot frustratie van de aanwezige slachtoffers. Deze werd vooral ingegeven doordat voorstellen om de regeling op twee punten te verruimen door zowel het college als de coalitiepartijen categorisch werden afgewezen. Wél unaniem onderschreven werd de algemene tegemoetkoming van 7000 euro voor de 800 betrokken. Ieder die bij het treinenproject werkte kan er aanspraak op maken, ongeacht de vraag of ze ziek zijn en de aard en duur van de werkzaamheden.

Maar over de regeling voor mensen die ziek zijn geworden door blootstelling aan chroom-6 werd bij vlagen emotioneel gedebatteerd. Voor hen geldt, afhankelijk van het werk dat ze verrichtten, een indeling in categorieën. “Wie schoonmaakte kan 22.000 euro krijgen, wie in dezelfde hal leiding gaf 40.000. Dat verschil moeten we niet willen. Dit gaat niet eens om veel geld, maar om het gebaar”, stelde Hans Smolders van de LST.
Ook zijn voorstel om de regeling toch ook toe te passen voor mensen die tussen 2010 en 2012 bij werklozenproject tROM werkten, kreeg slechts oppositionele steun. In die periode werden daar geen treinen meer opgeknapt en zou het risico op gezondheidsschade door chroom-6 ‘verwaarloosbaar’ zijn. Volgens Smolders was dat stof echter nog alom aanwezig.

De gemeenteraad was het wel unaniem eens over de uitkomsten van het onderzoeksrapport over de chroom-6-affaire. “Glashelder, vernietigend en schokkend. De gemeente was tekortgeschoten”, zo vonden ze. Daarom moesten er oprechte excuses en een compensatieregeling komen. Raadsleden toonden veel begrip voor het leed dat de slachtoffers is aangedaan en willen dat het nooit meer gebeurt.
In een vervolgdebat zal de gemeenteraad nog spreken over de politieke verantwoordelijkheid voor het drama.

BRON: NOS en BD.nl (zie ook de tekst met video-fragmenten van de raadsvergadering op de website van Omroep Brabant)