Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft smartengeld uitgekeerd aan zo’n 150 mensen die last hebben van de aardbevingen door de gaswinning in Groningen. Het gaat om aanvragen van een geselecteerde pilotgroep. Vanaf november kunnen ook anderen een aanvraag indienen. Aldus berichtgeving in het Dagblad van het Noorden.

Het gaat volgens het IMG om een financiële vergoeding vanwege ‘ernstig leed en verdriet’. Die moeten verband houden met de gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg. Voor andere schade, zoals scheuren in muren, kan een andere vergoeding worden aangevraagd bij het IMG.
Van de 164 aanvragen waarover is besloten, werd bij 37 procent een vergoeding uitgekeerd van 1.500 euro, 33 procent kreeg een vergoeding van 3.000 euro en 21 procent kreeg 5.000 euro. De overige 9 procent kreeg geen vergoeding.

Brede groep

De pilotgroep is zo geselecteerd dat mensen zijn meegenomen van wie werd verwacht dat zij in aanmerking kwamen voor de regeling. Verder is volgens de woordvoerder geprobeerd een brede groep, met daarin verschillende gevallen, mee te nemen.
In totaal zijn in deze fase 173 aanvragen ingediend. Over 164 daarvan is dus daadwerkelijk een besluit genomen. De andere negen aanvragen lopen nog, aldus de woordvoerder.

Voorzichtig positief

Met de informatie die deze pilot oplevert, hoopt het IMG te zien of de opgestelde regeling, ‘dus de manier waarop we de beoordeling hebben opgezet’, werkt. De woordvoerder is ‘voorzichtig positief’ over de eerste ervaringen. “We denken dat we hiermee een goede basis hebben gelegd.”
Het IMG wil de regeling stapsgewijs invoeren vanaf november. Het instituut verwacht dat er de komende jaren tienduizenden aanvragen zullen binnenkomen.

BRON: NU.nl en DVHN.nl