Schadevergoeding slachtoffers OPS

Werknemers die OPS of CTE – ook wel schildersziekte genoemd – hebben opgelopen, kunnen een aanvraag indienen voor een eenmalige financiële tegemoetkoming. Op 1 maart 2020 gaat de regeling in, melden vakbond FNV en de Stichting OPS. Slachtoffers werkten met oplosmiddelen die beschadigingen aan het centraal zenuwstelsel veroorzaken.

Het gaat om circa 540 mensen bij wie de diagnose is gesteld. Dit zijn vooral schilders. De eenmalige schadevergoeding komt neer op zo’n 20.000 euro per persoon. De slachtoffers kregen deze beroepsziekte door een te hoge blootstelling aan vluchtige oplosmiddelen. Ook onder autospuiters, stoffeerders en drukkers zijn slachtoffers. Symptomen van OPS (Organisch Psycho Syndroom), ook wel CTE (Chronische Toxische Encefalopathie) genoemd, zijn concentratieproblemen, zware hoofdpijn, vermoeidheid en depressies.
Sinds begin deze eeuw mag er in veel sectoren niet meer met de omstreden oplosmiddelen worden gewerkt. Oplosmiddelarme en oplosmiddelvrije producten dienen als alternatief. “Maar ook dan zijn goede voorzorgsmaatregelen van belang”, aldus de Stichting OPS. Deze zette zich ruim vijftien jaar in voor een regeling zoals die ook al geldt voor slachtoffers van het kankerverwekkende asbest.

Werkgevers in de branche weigerden te betalen of zijn niet meer te achterhalen. De Tweede Kamer besloot daarom eind 2018 al dat de Rijksoverheid opdraait voor de kosten van de regeling. “Het feit dat de overheid voor deze unieke groep een financiële regeling opstelt is uitzonderlijk”, aldus de stichting, die blij is met de regeling. “De overheid heeft immers geen werkgeversaansprakelijkheid.”
“Er zitten vele schrijnende ­gevallen onder de OPS-patiënten”, stelt de stichting vast, “en het feit dat men hiervoor lange tijd geen oog en oor had, heeft veel ­onbegrip en verdriet veroorzaakt.”

Voorwaarden vergoeding

Om in aanmerking te komen voor deze eenmalige vergoeding moeten slachtoffers met OPS wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de aandoening vóór 1 maart 2020 officieel vastgesteld zijn óf er moet een verzoek tot diagnose ingediend zijn (uiterlijk 1 september 2020). Verder moeten de werknemers aannemelijk kunnen maken dat de beroepsziekte het gevolg is van de verrichte werkzaamheden en mag men nog geen schadevergoeding van de werkgever hebben ontvangen.
Hiervoor moeten bewijsstukken worden ingediend. Daarbij gaat het er niet alleen om dát iemand als werknemer aan het oplosmiddel is blootgesteld, maar ook gedurende welke periode en bij welke werkgever. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant en ze zal worden uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De Stichting OPS zal vanaf 7 maart voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen over de werkwijze van de regeling en het aanvragen hiervan. Werknemers met een brief waarin de diagnose wordt gesteld, kunnen zich aanmelden bij www.ops-loket.nl. Op deze website staan ook verdere voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

BRON: ANP.nl en Rendement.nl