Onderzoek Radar: ‘Afhandeling letselschade onnodig vertraagd’

Letselschadeslachtoffers moeten soms lange tijd wachten op uitbetaling van de geleden schade. Dat blijkt uit onderzoek van Radar. Twee derde van ruim 3000 ondervraagde ervaringsdeskundigen hebben het gevoel dat de afwikkeling van de zaak onnodig wordt vertraagd. En dat kan heftige gevolgen hebben voor de slachtoffers. In de uitzending van 31 augustus 2020 besteedde Radar aandacht aan dit onderwerp.

Radar ondervroeg samen met de Samenwerkende Slachtoffer Organisaties Letselschade (SSOL) 3085 letselschadeslachtoffers. Een meerderheid is ontevreden over hoelang de afwikkeling van hun zaak duurt. Bij 55 procent wordt bovendien betwijfeld of hun klachten wel zijn veroorzaakt door het ongeluk. Het meest genoemde discussiepunt, door 66 procent van degenen die te maken hebben met een dergelijke discussie over het ‘causaal verband‘, is de medische bewijslast.

Twijfels aan medische bewijslast

Naarmate het geclaimde schadebedrag oploopt, wordt deze medische bewijslast steeds vaker in twijfel getrokken. Van de zaken waar het bedrag boven de 50.000 euro uitkomt, wordt in 80 procent getwijfeld aan het medisch bewijs. Veel slachtoffers hebben dan ook al meerdere, soms zelfs vele, verschillende medische adviezen op tafel gelegd.

Onnodige vertraging letselschadezaken

56 procent van alle respondenten is niet tevreden over de tijd die de schade-afhandeling in beslag neemt. Een meerderheid heeft het gevoel dat de zaak onnodig vertraagd wordt. Bovendien voelt 55 procent zich door de bejegening van de tegenpartij eerder verdachte dan slachtoffer.

Extra leed door manier van afhandelen

Dit blijft niet zonder gevolgen: veel mensen geven aan dat zij (bovenop het letsel van het ongeluk) psychisch of financieel nadeel oplopen door de manier waarop de zaak wordt afgehandeld. Een overgrote meerderheid zegt slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal geen grip op de zaak te voelen.

Lees alle cijfers en meer over het onderzoek in de testpaneluitslag: Extra leed letselschadeslachtoffers door slechte afhandeling schadezaak

BRON: radar.avrotros.nl