Ministers geven antwoord op Kamervragen na medische misser

Ministers Van Ark en Dekker reageerden op 26 mei 2021 op eerder gestelde Kamervragen na de Radar-uitzending over de problemen met het halen van je recht na een medische misser. Dat staat in een nieuwsbericht van Radar.

Radar besteedde in haar tv-programma van 29 maart 2021 aandacht aan de medische misser van Femke Sprenkeling-Möller. In juli 2015 ging Femke naar het ziekenhuis voor een routinematige kijkoperatie in haar elleboog. Na de ingreep is haar rechterhand verlamd en blijkt een zenuw finaal doorgesneden. Inmiddels probeert ze al ruim 5,5 jaar de arts en het ziekenhuis aansprakelijk te stellen, echter zonder resultaat.
Naar aanleiding van die uitzending stelden de SP-Tweede Kamerleden Michiel van Nispen en Maarten Hijink Kamervragen aan Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming en aan Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg en Sport. Afgelopen week kwamen de antwoorden van beide ministers.

Lange onzekerheid voor betrokkenen

Minister van Ark erkent de lange periode waarin letselschadeslachtoffers van een medische misser zitten. Ze schrijft: ‘De gemiddelde doorlooptijd van ongeveer 2,5 jaar is een lange tijd, zeker voor de betrokkenen. Met een lange doorlooptijd zitten de betrokkenen lange tijd in onzekerheid en het streven moet dan ook zijn om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een lange doorlooptijd. In het algemeen geldt dat het beoordelen van causaliteit tussen medisch handelen en de geleden schade een complex vraagstuk is. In sommige gevallen kan het een tijd duren voor de medische eindtoestand is bereikt en de schadeomvang bepaald kan worden.’

Verdere verbeteringen mogelijk en nodig

Volgens de minister zijn er verdere verbeteringen mogelijk en nodig. ‘Het belang van het slachtoffer vereist voortdurende aandacht en inzet. Het onderzoek van de Universiteit Utrecht maakt duidelijk dat de mogelijkheid tot verbetering van de kwaliteit van de schadeafhandeling primair ligt in heldere communicatie, het juiste verwachtingsmanagement bij gedupeerden, goede bevoorschotting en samenwerking tussen de betrokkenen op basis van wederzijds vertrouwen en empathie.’

Onderzoek Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht onderzocht waarom de afwikkeling van letselschadezaken vaak langer dan twee jaar duurt. Dit onderzoek was in 2018 gestart in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In september 2020 werd het onderzoek pas afgerond en hadden 195 slachtoffers met een langlopend letselschadedossier een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Verder analyseerden de onderzoekers 201 letselschadedossiers bij 13 Nederlandse aansprakelijkheidsverzekeraars. Van de 19 aangeschreven verzekeraars werkten uiteindelijk 13 mee aan het onderzoek. De 13 verzekeraars leverden zelf een lijst aan van ruim 5100 langlopende dossiers die meer dan twee jaar duren en waaruit de onderzoekers een steekproef hebben getrokken.

De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat alle betrokkenen (verzekeraars, belangenbehartigers, medici en ook slachtoffers zelf) zorgen voor een langdurige afwikkeling van letselschadezaken. Radar publiceerde eind augustus 2020 een eigen onderzoek naar aanleiding van een enquête onder 3085 letselschadeslachtoffers. Ook hier was de conclusie dat gedupeerden te lang wachten op een schadevergoeding.

Kamer voor Langlopende Letselschadezaken

De Universiteit Utrecht kwam met diverse aanbevelingen. Een daarvan is de oprichting van de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ). Dit initiatief is ontstaan vanuit De Letselschade Raad (DLR). Sinds april 2021 kunnen slachtoffers van langlopende letselschades zich hier melden om te komen tot het versneld afwikkelen van een langlopende letselschadezaak. De uitspraak is voor beide partijen bindend. Zowel de aansprakelijke verzekeraar als de gedupeerde consument en zijn/haar belangenbehartiger of letselschade-advocaat moeten hiermee instemmen. De minister schrijft over deze nieuwe optie: ‘Het kabinet volgt deze pilot met veel interesse. Na de afronding hiervan zal in samenspraak met De Letselschade Raad worden bekeken of het wenselijk is om deze Kamer te bestendigen.’

Voor het zomerreces meer duidelijkheid over ingediende moties

Radar besteedde in 2019 aandacht aan het ontbreken van sancties en tuchtrecht in langlopende letselschadezaken. Drie Tweede Kamerleden dienden diverse moties in voor een wettelijke verankering van de Gedragscode Behandeling Letselschade en een wettelijke verankering van tuchtrecht en een tuchtraad voor letselschadeprofessionals.

Tamara van Ark schrijft over de uitvoering van deze aangenomen moties. ‘Samen met de minister van Financiën werkt de minister voor Rechtsbescherming op dit moment aan de uitvoering van de moties van uw Kamer, die zien op de afhandeling van langlopende letselschadezaken. De ministers voor Rechtsbescherming en van Financiën streven ernaar uw Kamer voor het zomerreces te informeren over de stand van zaken.’

BRON: website RADAR