Een nieuwe aanpak waarbij onafhankelijke vakmensen nazorg bieden aan slachtoffers van een medische misser werkt goed. Daarover zijn de betrokken slachtoffers of hun nabestaanden, de ziekenhuizen en de casemanagers die de begeleiding voor hun rekening nemen, het onderling eens. Vergelijkbare ondersteuning bestaat ook voor slachtoffers van (ernstige) verkeersongevallen en misdrijven.

Tijdens een tweejarige pilot op initiatief van het Fonds Slachtofferhulp hebben twee casemanagers de slachtoffers van 47 bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gemelde medische incidenten begeleid. Bureau Beke uit  Arnhem publiceert vandaag de resultaten van het evaluatieonderzoek.
De voor de pilot aangemelde medische incidenten deden zich voor in het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis, het Dijklander Ziekenhuis, het St. Jansdal, het Reinier de Graaf, het Spaarne Gasthuis en in Tergooi.

De ziekenhuizen zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de pilot. Ziekenhuizen bieden zelf ook begeleiding aan mensen die slachtoffer worden van een medisch incident, maar die ondersteuning houdt vaak op als iemand het ziekenhuis verlaat. Bovendien ervaren slachtoffers medewerkers van ziekenhuizen vaak niet als neutraal en dat is zeker bij ernstigere incidenten waarbij mogelijk een aansprakelijkstelling volgt, problematisch.

Medische incidenten

Jaarlijks zijn er enkele tienduizenden medische incidenten, met evenzoveel slachtoffers. De ernst van de medische fouten en andere incidenten varieert, net als de gevolgen ervan. Die lopen uiteen van overlijden tot bijvoorbeeld wat meer pijn.
De Inspectie kreeg in 2019 bijna 900 meldingen van ziekenhuizen over mogelijke calamiteiten, de ernstigste vorm van een medisch incident. In 2018 en 2017 ging het om ruim duizend meldingen. Niet al die meldingen worden aangemerkt als calamiteit. In 2019 gebeurde dat met ongeveer 60 procent ervan.

Veel problemen

Uit gegevens van de eerste drie jaar (2018-2020) van de langlopende VICTIMS-studie blijkt dat ruim twee derde van de slachtoffers van een medische misser lichamelijke problemen heeft. Ongeveer 28 procent kampt met ernstige symptomen van PTSS (Posttraumatisch Stress Syndroom) en bijna een derde heeft geldproblemen.
Verder hebben veel slachtoffers van medische incidenten juridische en werkgerelateerde problemen en voelen ze gebrek aan emotionele steun. Ten slotte stuiten ze vaak op te weinig openheid en erkenning van het ziekenhuis waar het incident zich heeft afgespeeld.

Bureau Slachtofferhulp

Precies op al deze terreinen blijken de casemanagers van het Fonds Slachtofferhulp soelaas te kunnen bieden. Ze geven slachtoffers van een medische misser praktische, juridische en psychosociale ondersteuning. Die kan bestaan uit meegaan naar gesprekken met het betrokken ziekenhuis, het ‘vertalen’ van stukken vol medisch jargon, het bieden van steun bij juridisch getouwtrek of het helpen bij het aanvragen van woningaanpassingen bij de gemeente.
Het Fonds Slachtofferhulp gaat nu kijken hoe deze aanpak in het hele land kan worden toegepast.

BRON: NOS.nl