Afgelopen week werd aan Bruno Bruins, de Minister voor Medische Zorg en Sport, een aantal schriftelijke vragen gesteld over slechte nazorg bij letselschade.

Het Tweede Kamerlid voor de SP, Henk van Gerven, stelde de minister per brief een aantal vragen. Deze vragen hadden te maken met slechte nazorg bij letselschade. Hij wil van de minister naar aanleiding van een concrete situatie graag antwoord op de volgende vragen:

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het verhaal van de patiënt die het ziekenhuis Isala aansprakelijk heeft gesteld voor medische letselschade?¹)

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat het ziekenhuis Isala verhindert dat de patiënt waarbij medisch letselschade is geconstateerd de mogelijkheid krijgt om in gesprek te gaan met de behandelende arts destijds en ook niet te horen krijgt wie de behandelende arts destijds was? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Vindt u het niet vreemd dat patiënten recht hebben op informatie, maar niet de gelegenheid krijgen om na medische letselschade de behandelaar vragen te stellen hoe de ontstane situatie is ontstaan?

Vraag 4

Begrijpt u dat voor de verwerking van medische letselschade het van belang kan zijn dat een patiënt medische vragen kan stellen over de ontstane situatie bij de behandelaar? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 5

Deelt u de mening dat – ook bij situaties waarbij sprake is van medische schade – patiënten het recht moeten hebben om hun behandelende arts te spreken indien zij nog vragen hebben over de ontstane situatie? Zo ja, gaat u kijken of aanvullende regelgeving nodig is? Zo neen, waarom niet?

¹) Bron onderhands meegestuurd aan de bewindspersoon.

Uiteraard zijn ook wij benieuwd naar de beantwoording van de minister op bovenstaande vragen over slechte nazorg bij letselschade.

Lees hier meer informatie over letselschade en hoe Drost slachtoffers van een ongeval of medische fout helpt.