Verbod op zwijgcontracten in de zorg

Er komt definitief een einde aan zwijgcontracten in de zorg. Als zo’n contract toch nog wordt gesloten, wordt de inhoud daarvan automatisch ongeldig verklaard. Dat staat in een wetsvoorstel dat vandaag, 11 maart 2020, openbaar wordt.

Een zwijgcontract is een afspraak tussen een zorgaanbieder of organisatie en een cliënt, die de cliënt verbiedt bepaalde informatie over een incident openbaar te maken, of erover te spreken in de pers. Minister De Jonge van Volksgezondheid vindt zulke zwijgcontracten maar niets. “Juist als je heftige dingen hebt meegemaakt, is het belangrijk om daarover in gesprek te kunnen gaan. Niets mag een cliënt in de weg staan om zijn of haar verhaal te doen”, zegt hij daarover.

Rogier Mooij

Naar aanleiding van de zaak rondom de hockeyer Rogier Mooij in 2014 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in 2016 en 2017 een jaar lang onderzoek naar zwijgcontracten. Er werden 55 meldingen bij de inspectie gedaan. Bij acht daarvan was daadwerkelijk sprake van ‘ongewenste afspraken’.
Sinds die tijd zijn er bij de IGJ nog 11 meldingen binnengekomen, maar bij geen daarvan was volgens de inspectie daadwerkelijk sprake van een zwijgcontract. De IGJ zegt zwijgcontracten ‘zeer onwenselijk’ te vinden, maar kon er niet altijd iets tegen doen, omdat de contracten niet verboden zijn.

Leren van fouten

De Jonge vindt daarom dat het noodzakelijk is een einde te maken aan alle contracten tussen cliënten en zorgaanbieders waarin informatie niet openbaar mag worden gemaakt.”Dit wettelijk verbod is een steuntje in de rug voor mensen die zich genoodzaakt zien zo’n zwijgcontract te ondertekenen”, vindt hij. “Zodat zij weten dat alle afspraken die erop gericht zijn om datgene dat er is gebeurd niet te delen met de pers, met de inspectie of er geen aangifte van te doen, op voorhand nietig zijn.”

Kwaliteit van zorg

Daarnaast denkt De Jonge dat ook zorgaanbieders uiteindelijk gediend zijn bij het verdwijnen van zwijgcontracten. “Doordat gezwegen wordt over fouten, kan hiervan ook niet worden geleerd. Daarmee komt de kwaliteit van zorg in het geding”, zegt de minister. “Uiteindelijk is iedereen gebaat bij meer openheid.”
In 2016 gaf toenmalig minister Edith Schippers al aan, dat zij zwijgcontracten in de zorg wilde gaan verbieden. Haar voornemen wordt dan nu eindelijk in een wetsvoorstel vastgelegd. Het wetsvoorstel gaat waarschijnlijk na de zomer naar de Tweede Kamer.

BRON: RTL Nieuws