Aantal verkeersongevallen stijgt in vier jaar met 27 procent

Het aantal verkeersongevallen op het hoofdwegennet is in de afgelopen twaalf maanden opnieuw fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die de Stichting Incident Management Nederland (SIMN) heeft bekendgemaakt. De Stichting IMN is sinds 1999 verantwoordelijk voor de afhandeling van incidenten met personenvoertuigen op snelwegen en op circa 3.000 kilometer provinciale en gemeentelijke wegen.

Het aantal incidenten waarbij de bergingsbedrijven in actie moesten komen is in de afgelopen twaalf maanden opgelopen naar 25.963. Dat is in vergelijking met vier jaar geleden een toename van 27 procent, meldt het samenwerkingsverband tussen verzekeraars en wegbeheerders. Het aantal ongevallen daalde tot 20.458 in 2013. Maar sindsdien is er weer sprake van een stijging. Vooral op de A12 bij Arnhem en de A73 bij Nijmegen nam het aantal verkeersongevallen fors toe, met respectievelijk 91 procent en 131 procent.

Smartphones

De stichting heeft geen eigen gegevens over de oorzaken van ongevallen, maar ziet een verband met het toenemend gebruik van smartphones. Uit onderzoek blijkt dat meer mensen hun smartphone achter het stuur gebruiken en TNO heeft volgens de Stichting IMN eerder onderzocht dat dit gedrag de kans op een gevaarlijke verkeerssituatie fors verhoogt. Gegevens over of en hoe vaak smartphonegebruik de oorzaak is van een ongeval zijn er (nog) niet.

Bredere wegen

Op een aantal plaatsen is ook sprake van een afname van het aantal ongevallen, zoals op de A13, de A10 en de A15. In de meeste gevallen was hier sprake van verbeteringen aan de weg, door bijvoorbeeld extra rijbanen.
Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag mocht wegverbreding niet baten. Met name op het vernieuwde traject bij Leiderdorp was een sterke toename van het aantal ongelukken.

BRON: NU.nl