Actieplan na misstanden met implantaten

Na ernstige problemen met medische implantaten, zoals krimpende bekkenbodemmatjes en lekkende siliconen borsten, neemt het kabinet een trits aan maatregelen, aldus de Telegraaf afgelopen week.

Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) wil in ieder geval dat patiënten beter en eerder geïnformeerd worden over de mogelijke risico’s van een operatie waarbij een implantaat wordt gebruikt.
Dat wil de VVD-bewindsman onder meer bereiken door het nog veel te onbekende Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen en Implantaten op de kaart te zetten. Deze instantie waarschuwt patiënten en zorgverleners actief als er bijvoorbeeld onbekende negatieve effecten van implantaten naar voren komen.
Maar om die waarschuwing te kunnen doen moeten artsen of patiënten er dan wel eerst hun beklag over hebben gedaan. Om het meldpunt in de spotlights te krijgen wordt er een campagne opgetuigd. Deze gaat binnenkort van start.

Rimpelvullers

Bruins trekt daarnaast extra geld uit voor onderzoeksinstituut RIVM. Dat financiële steuntje in de rug is volgens hem nodig om meer onderzoek te doen naar de risico’s van implantaten. De rijkswetenschappers van het RIVM hebben de medische hulpmiddelen al langer in het vizier.
Zo werden heupimplantaten, rimpelvullers, borstimplantaten en speciale sterilisatieveertjes voor vrouwen onder de loep genomen.
Dat gebeurde nadat patiënten daarover aan de bel trokken. De minister wil dat het RIVM dit onderzoek voortzet en tevens nagaat waarom een implantaat de ene patiënt ernstige schade berokkent en de ander volstrekt ongemoeid laat.
De VVD-bewindsman gaat ook het aantal inspecteurs dat op de veiligheid van implantaten moet toezien uitbreiden. Het gaat om minstens drie voltijdsbanen. Hij gaat nog na hoeveel geld dat gaat kosten.

Geen melding

Een tweede campagne gaat zich op artsen richten. Zij melden namelijk nog lang niet altijd alle incidenten met implantaten aan fabrikanten. Het is van belang dat zij dat wel doen, want het zijn fabrikanten die het wettelijk verplicht zijn om calamiteiten met hun producten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die kan dan eventueel ingrijpen.
Op dit moment is het zo dat slechts een fractie van alle incidenten met implantaten geregistreerd wordt. Daardoor komen klachten en bijwerkingen niet terecht bij instanties die de patiëntveiligheid moeten bewaken. De aangekondigde kabinetscampagne moet dat doorbreken.

Implant Files

Eind november meldden onder andere het dagblad Trouw en het TV-programma Radar, dat uit een internationaal onderzoek genaamd “Implant Files” was gebleken dat de controle op medische implantaten zó gebrekkig is, dat daardoor levens in gevaar komen. Trouw publiceerde naar aanleiding daarvan een weeklang nieuwsartiekelen over implantaten. Zie ook ons vorige nieuwsbericht hierover. Ook op de website van de Rijksoverheid verscheen informatie over de brief die de minister stuurde naar de Tweede Kamer, waarin hij zijn acties met betrekking tot de patiëntveiligheid van implantaten uiteenzette.

BRON: de Telegraaf, NOS