Meer meldingen over bijwerkingen van implantaten

Er zijn afgelopen jaar aanzienlijk meer klachten binnengekomen over bijwerkingen van implantaten dan in 2018. De meest gemelde klachten zijn vermoeidheid, gewrichtspijn en pijn in de borst(en), maar ook concentratiestoornissen en geheugenvermindering. Dat staat in de jaarrapportage 2019 van het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van het RIVM.

Een implantaat is een hulpmiddel dat om medische of cosmetische redenen lange tijd in het lichaam wordt geplaatst. Bij dragers van implantaten kunnen gezondheidsklachten optreden. Via het meldpunt van het MEBI kunnen burgers, patiënten en zorgverleners vermoede bijwerkingen door implantaten melden. Hierdoor kan het MEBI mogelijke bijwerkingen van implantaten in een vroeg stadium signaleren.

397 klachten implantaten

Er kwamen vorig jaar 397 klachten binnen; 372 van burgers en 25 van zorgverleners. In 2018 ging het om 162 meldingen van (vermoede) bijwerkingen. Het meldpunt werd opgericht in 2017. Toen reageerden 240 mensen.
De 397 meldingen gingen over 462 implantaten. Driekwart van de klachten betrof borstimplantaten. 6 procent ging over koperspiraaltjes en 3 procent over bekkenbodemmatjes. De overige klachten gingen over onder meer liesbreukmatjes, sterilisatieveertjes en heupprotheses.

Ook de afgelopen jaren gingen de meeste meldingen over borstimplantaten. Vermoeidheid is de grootste klacht. 80 procent van de melders laat weten dat hun klachten veel impact hebben op het dagelijks leven. De meldingen over borstimplantaten betreffen vooral reeds bij het MEBI bekende gezondheidsklachten. Daarom ziet het MEBI geen aanleiding tot het uitbrengen van een signalering of attendering over deze gemelde bijwerkingen. Wel zal het MEBI in dit kalenderjaar een overzicht uitbrengen over alle borstimplantaatmeldingen in 2017, 2018 en 2019.

Impact bijwerkingen implantaten groot

Van de 26 klachten over het koperspiraaltje, een voorbehoedsmiddel, kwamen de meeste (achttien) van zorgverleners. Bij veertien vrouwen was het spiraaltje gebroken en in tien gevallen waren er problemen bij het verwijderen ervan. Vier vrouwen werden ondanks het spiraal zwanger.
Bij de mensen die klachten indienden over een bekkenbodemmatje, is de impact op het dagelijks leven het grootst. Ze melden allemaal dat ze er veel last van hebben. Het implantaat is een kunststof matje dat wordt gebruikt om verzakkingen in de bekkenbodem te behandelen. De klachten variëren van pijn in de ledematen, lies, buik en bekkenbodem tot moeilijkheden met lopen, vermoeidheid en een veranderde stoelgang.

BRON: RIVM.nl