Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft maandag in samenwerking met Bijwerkingencentrum Lareb een meldpunt geopend voor mensen met implantaten en andere hulpmiddelen die in het lichaam zijn geplaatst.

Minister Schippers van Volksgezondheid zegt in het AD dat door het openen van het meldpunt “slechte implantaten” eerder kunnen worden ontdekt en van de markt kunnen worden gehaald. In een brief aan de Tweede Kamer geeft ze een toelichting op de start en de werkwijze van het Meldpunt en Expertisecentrum bijwerkingen implantaten.

Aanleiding voor het meldpunt is het schandaal rondom de borstimplantaten van de Franse producent Poly Implant Prothèse (PIP). De implantaten kwamen in 2012 in opspraak nadat bleek dat de implantaten vaak scheurden en lekten, met gezondheidsklachten tot gevolg. Naar schatting 300.000 vrouwen in 65 landen hebben deze implantaten.
“Het is goed als mensen nu ergens terechtkunnen wanneer ze vermoedens hebben dat een klacht wordt veroorzaakt door een implantaat”, aldus Agnes Kant van Bijwerkingencentrum Lareb. ”Zo kunnen we vroeg signaleren wanneer er iets mis is.”

Hulpmiddelen

Ook artsen en andere zorgverleners moeten gebruik kunnen maken van het meldpunt, dat tevens gebruikt kan worden voor het melden van problemen met pacemakers, kunstknieën of andere hulpmiddelen die in het lichaam zijn geplaatst.
Het Meldpunt is niet bedoeld om individuele klachten tegen een ziekenhuis of fabrikant af te handelen. “Wel kan het meldpunt mensen verwijzen naar de juiste plek als ze hulp nodig hebben. Als er echt iets mis is met een implantaat kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg optreden.”

Bron: NU.nl

 


Drost Letselschade verwijst mensen die vragen of klachten hebben met betrekking tot implantaten graag door naar bovengenoemd meldpunt.