Geen extra risico’s door chroom-6 in PI-werkplaatsen

Gedetineerden en hun bewakers hebben volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) geen extra gezondheidsrisico’s gelopen in werkplaatsgevangenissen waar gewerkt is met hout dat is verduurzaamd met chroom-6.

Het RIVM onderzocht metingen van de lucht in gevangenissen (bijvoorbeeld de PI=penitentiaire inrichting van Ter Apel). “Uit deze metingen bleek niet dat de wettelijke grenswaarden werden overschreden”, aldus het onderzoeksinstituut dinsdag.

In een aantal werkplaatsen in gevangenissen is gewerkt met geïmpregneerd hout. Het ging daarbij om het monteren van tuinschermen en tuinpoorten. Een deel van dit hout is met chroom-6, een kankerverwekkende stof, geïmpregneerd.

Tijdens het machinaal bewerken van het hout zou houtstof met chroom-6 in de lucht terecht kunnen zijn gekomen, meldde de arbo-organisatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na het verrichten van metingen tussen 2014 en 2017.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) gaf het RIVM vorig jaar augustus opdracht tot een verkennend onderzoek dat antwoord moest geven op de vraag of, en zo ja in welke mate, personeel en gedetineerden zijn blootgesteld aan te hoge doses chroom-6. Dat gebeurde nadat er onrust was ontstaan over het werken met chroom-6.

Volgens het RIVM heeft de DJI “alert en proactief” gehandeld toen bleek dat het hout chroom-6 bleek te bevatten. Zo zijn er direct maatregelen genomen zodat voortaan met chroom-6-vrij hout gewerkt kon worden. Ook worden periodiek metingen van de concentratie van de stof in het hout zelf uitgevoerd.

BRON: NU.nl en het AD