Ontvangen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn geen letselschade-uitkeringen en daarmee belast in box 1: het Hof te Den Haag oordeelt dat de Inspecteur der Belastingen de door belanghebbende ontvangen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen terecht belast.

De belanghebbende in dit hoger beroep was sinds 2001 arbeidsongeschikt. Hij ontving in 2015 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van het UWV en van de Verzekeraar. De belastingdienst belastte deze uitkeringen als zijnde inkomsten in box 1. Daartegen tekende belanghebbende bezwaar aan, maar dat werd afgewezen. Toen de belanghebbende daarop tegen deze uitspraak beroep aantekende bij de Rechtbank, werd dat ook daar ongegrond verklaard. Volgens de rechtbank in Den Haag belastte de inspecteur deze uitkeringen terecht. In het hoger beroep was onder meer die belastbaarheid van de uitkeringen in geschil.

Het Gerechtshof te Den Haag heeft geoordeeld dat de inspecteur de door belanghebbende ontvangen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen terecht belast. De stelling van de balanghebbende dat de uitkeringen te kwalificeren zijn als letselschade-uitkeringen die ingevolge vaste jurisprudentie van de Hoge Raad belastbaar zijn als inkomen uit sparen en beleggen, is onjuist. Het hoger beroep werd daarmee ongegrond verklaard. Daarmee bevestigde het Hof de eerdere uitspraak van de Rechtbank.

Gegevens van dit hoger beroep:
ECLI = ECLI:NL:GHDHA:2019:1903
Zaaknummer = BK-19/00059
Datum = 10 juli 2019
Bron = Rechtspraak.nl