Meer dan 1600 adressen in Sliedrecht kregen afgelopen maandag een brief bezorgd met informatie over de start van het steekproefonderzoek PFOA. Het gaat om adressen van woningen en bedrijven dichtbij de DuPont-fabriek (‘binnenste contour’) en iets verder weg van de fabriek (‘buitenste contour’). Eind maart hebben deze adressen ook een informatiebrief ontvangen

In dit gebied worden aselect (dus volledig willekeurig) woningen geselecteerd die een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het bloedonderzoek. De GGD Zuid-Holland Zuid verspreidt volgende week deze oproep per brief onder (in totaal) 450 omwonenden in de omgeving van DuPont. Het gaat om bewoners van Sliedrecht, Dordrecht (Staart-Oost) en Papendrecht-Oost. Medewerkers van bedrijven zijn geen onderdeel van het onderzoek. Daarnaast wordt een controlegroep van 150 mensen uitgenodigd die niet in het gebied wonen en niet aan PFOA zijn blootgesteld.

Bewoners in de directe omgeving van Chemours (voormalig DuPont) zijn mogelijk langdurig blootgesteld aan de stof PFOA (perfluoroctaanzuur). DuPont/Chemours heeft PFOA (ook wel C8 genoemd) tussen 1970 en 2012 gebruikt bij de fabricage van teflon. De stof is toen uitgestoten naar de lucht.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft aanbevolen om een bloedonderzoek uit te voeren bij omwonenden. Het doel van dit onderzoek is om te controleren of de waarden van PFOA in het bloed van omwonenden op dit moment onder de (veilige) gezondheidskundige waarde liggen, zoals het RIVM in een eerdere onderzoek heeft berekend.

Op dit moment lopen er diverse onderzoeken tegen DuPont, onder meer van het Openbaar Ministerie en van het ministerie van Sociale Zaken. En de FNV bereidt een schadeclaim voor namens gedupeerde (oud-) werknemers.

Bron: HetKompasSliedrecht.nl