Oud-werknemers van de DuPont-fabriek in Dordrecht hebben zwaar verhoogde C8-concentraties in hun bloed. Dat blijkt uit recente onderzoeken die het AD inzag. Alarmerend, zeggen deskundigen. Afgelopen zaterdag besteedde het AD aandacht aan deze zaak.

Tientallen werknemers en oud-werknemers lieten hun bloed de afgelopen maanden onderzoeken, ongerust geworden door de vele verhalen over DuPont. Dat gebruikte decennialang de stof C8 bij het maken van Teflon. Amerikaans onderzoek toont inmiddels aan dat wie te veel van die stof in z’n bloed heeft  een verhoogd risico heeft op ernstige aandoeningen als nierkanker en teelbalkanker.

Onderzoeken

Het AD zag acht van die bloedonderzoeken in. Allemaal zitten ze ver boven het gemiddelde C8-gehalte dat een mens in z’n bloed heeft. En drie van de acht gevallen zitten ver boven de risicowaarde die het RIVM heeft vastgesteld op 89 microgram: 182, 266 en 495. Volgens een betrokkene bij het onderzoek zijn er veel meer van dit soort resultaten gevonden, en incidenteel zelfs nog veel hogere.
,,Dit zijn alarmerende uitslagen”, zegt hoogleraar Jacob de Boer van de Vrije Universiteit. Maar de wetenschap is het nog lang niet eens over de precieze effecten van langdurige blootstelling. Chemicus De Boer wil daarom een uitgebreid onderzoek opzetten naar de gezondheid van huidige en voormalige DuPont-medewerkers.

De Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie), gaat onderzoeken of de fabriek zich aan de veiligheidsvoorschriften heeft gehouden en het RIVM kijkt of de stof in de lucht en het water is terechtgekomen. Maar ook het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt, dat onderzoek gaat doen naar het gebruik van de gevaarlijke stoffen C8 en DMAc bij chemiebedrijf Dupont in Dordrecht. Justitie verdenkt Dupont ervan dat het bedrijf strafbare feiten heeft gepleegd. Aldus een laatste bericht van het AD van 11 juli 2016.

Stappen

De oud-werknemers zinnen intussen op juridische stappen. De FNV staat een deel van hen inmiddels bij. Het Bureau Beroepsziekten van de vakbond doet onderzoek naar de zaak en bereidt een claim voor namens alle werknemers die klachten hebben én te veel C8 in hun bloed hebben gehad. ,,De onderste steen moet boven”, zegt directeur Marian Schaapman, die de zaak ‘een groot schandaal’ noemt.

Voor Chemours, het bedrijf waarin de chemische activiteiten van DuPont vorig jaar zijn ondergebracht, komen de hoge uitslagen volgens een woordvoerder ‘niet als een verrassing’. ,,Uit onze eigen bloedtests in het verleden was dat al gebleken.” Het bedrijf wil op individuele gevallen niet reageren. ,,Werknemers met gezondheidsklachten of vragen kunnen zich bij onze arbo-arts melden.”

Bron: AD.nl