De lozing van chemicaliën door DuPont (tegenwoordig Chemours) in Dordrecht kan wel degelijk de gezondheid hebben geschaad van omwonenden. Dat bevestigt het RIVM in een nieuw rapport dat vanmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De gemiddelde omwonende van de fabriek had zoveel van het giftige C8 in het bloed dat de kans op ernstige aandoeningen verhoogd was. Volgens de onderzoekers moet allereerst worden gedacht aan verhoging van de cholesterolconcentratie in het bloed, verlaagd geboortegewicht en veranderingen van lever-enzymen.
Er is volgens het rapport van het RIVM veel onzekerheid bij welke concentraties van de giftige stof perfluoroctaanzuur, ook wel C8 genoemd, deze effecten optreden. Ook zou een verband met aandoeningen moeilijk zijn aan te tonen. Het onderzoeksinstituut ziet echter niets in individueel onderzoek naar de gevolgen. Ziektegevallen zouden al naar voren komen door standaard controles.

Bloedwaarden

Uit een steekproef, gedaan bij 382 personen, blijkt dat deelnemers die langdurig dichtbij de fabriek wonen hogere bloedwaarden hebben dan diegenen die verder weg of minder lang in de omgeving wonen. Bijna één op twintig deelnemers heeft zelfs hogere bloedwaarden dan de gemiddelde maximale waarde die bij eerdere bevolkingsstudies in de EU is aangetroffen.
Het RIVM concludeert: ,,In het verleden is de gezondheidskundige grenswaarde bij de omwonenden van de DuPont/Chemours fabriek langdurig overschreden.” De gemiddelde omwonende nabij de fabriek had in het verleden een bloedconcentratie van C8 van tussen 90 en 130 ng/ml. Dat is ver boven de maximale toegestane waarde.

Stopzetten

Staatssecretaris Sharon Dijksma erkent dat de waarden onacceptabel zijn. ,,Ik constateer dat met de kennis van nu de blootstelling in het verleden te hoog is geweest. Mensen kunnen daar negatieve effecten van hebben ondervonden. Zelfs nu, vijf jaar na het stopzetten van de emissie, zien we bij een deel van de direct omwonenden nog concentraties waarbij nadelige effecten, hoe klein wellicht ook, niet uit te sluiten zijn.”
Nu dit rapport er ligt, kunnen direct omwonenden een toelichting krijgen en een antwoord op hun vragen. Dat zal gebeuren via informatiebijeenkomsten. Als mensen daar behoefte aan hebben, kunnen zij ook met vragen terecht bij de Dienst Gezondheid en Jeugd of bij hun huisarts.

GenX

Begin juli vorig jaar ontstond er ook discussie over de veiligheid van de technologie die Chemours nu gebruikt in plaats van C8 bij de productie. Het gaat om meerdere stoffen die vrijkomen bij het gebruik van de zogeheten GenX-techniek door de fabriek.
Het RIVM onderzocht ook wat er bekend is over die stoffen en over de gezondheidseffecten die omwonenden kunnen ondervinden als gevolg van de uitstoot naar de lucht van deze stoffen. De conclusie: dit proces zou geen risico voor de gezondheid van omwonenden met zich meebrengen.
Op basis van de beschikbare informatie blijkt het echter niet mogelijk om voor alle stoffen tot een definitieve conclusie te komen, schreef Dijksma eerder al. Daarom worden door het RIVM en een Duits instituut nu een aantal van de GenX-stoffen nader beoordeeld. Deze evaluatie loopt tot maart 2018.

BRON: dagblad Tubantia