De gemeente Tilburg keert aan alle betrokkenen in de chroom-6 kwestie een eenmalige tegemoetkoming uit van netto 500 euro. Deze uitkering is voor alle 800 mensen die op een voormalige NS-werkplaats in contact zijn geweest met het kankerverwekkende antiroestmiddel chroom-6. De gemeente noemt de vergoeding “een blijk van medeleven” voor een vertraagd onderzoek naar de gevolgen van chroom-6, “omdat mensen nog langer in onzekerheid en zorgen moeten zitten”, aldus wethouder Erik de Ridder (Arbeidsmarkt).

Dit eenmalige bedrag wordt in maart uitgekeerd aan iedereen die in de periode tussen 2004 en 2011 in de reïntegratiewerkplaats tROM mogelijk aan de giftige stof is blootgesteld. Veelal zonder beschermende kleding moesten werklozen oude verflagen van treinstellen schuren, waarin chroom-6 was verwerkt. Het stof was overal, verklaarden betrokkenen voor Omroep Brabant. Veel mensen hebben sindsdien last van gezondheidsklachten.

De gemeente Tilburg heeft geregeld dat de betrokkenen met een bijstandsuitkering niet worden gekort door deze extra tegemoetkoming. En als in de toekomst blijkt dat een betrokkene waarschijnlijk geen gezondheidsrisico’s liep bij tROM dan hoeft het bedrag bovendien niet terugbetaald te worden. Anderzijds betekent deze uitkering niet, dat de gemeente bij een eventuele nieuwe vertraging weer een extra bedrag uitkeert.

Nalatigheid?

Mensen die in contact zijn gekomen met chroom-6, of er al ziek door zijn geworden, wachten al twee jaar op de uitslag van een RIVM-onderzoek naar de gevolgen ervan. Het onderzoeksresultaat komt nu waarschijnlijk in september, een jaar later dan gepland. Het Openbaar Ministerie is ook een onderzoek begonnen naar nalatigheid van het NS-onderhoudsbedrijf NedTrain. Volgens de advocaat Rob Bedaux wist NedTrain al in de tachtiger jaren van de risico’s. “Je moet ervan uitgaan dat zij de gemeente hebben ingelicht”, aldus de advocaat in het AD.

In 2005 wees een externe deskundige er al op, dat niet duidelijk was met welke gevaarlijke stoffen mensen in de werkplaats in aanraking kwamen. De gemeente heeft dat nooit uitgezocht. Bedaux overweegt om namens een groep slachtoffers een zaak tegen de gemeente aanhangig te maken bij de bestuursrechter. De gemeente Tilburg benadrukt bij deze eenmalige uitkering wel, dat zij hiermee geen schuld erkent aan het nemen van gezondheidsrisico’s of dat zij onjuist zou hebben gehandeld.

Uitkering

De tegemoetkoming van 500 euro komt bovenop het bedrag van 385 euro dat de gemeente Tilburg sinds 2016 jaarlijks uitkeert. En dat in het kader van een zogenaamde “Coulanceregeling”. Dat bedrag staat gelijk aan het eigen risico van de zorgverzekering en moet de drempel om medische hulp te zoeken verlagen. Op deze coulanceregeling hebben tot op heden 640 van de ongeveer 800 betrokkenen een of meer keer een beroep gedaan. De coulanceregeling is bedoeld voor diegenen die daadwerkelijk ziek zijn geworden.

Een onafhankelijke onderzoekscommissie riep eind vorig jaar nog op tot extra vergoedingen. Advocaat Bedaux noemt in het AD deze extra eenmalige tegemoetkoming een ‘karig bedrag’. Naar zijn zeggen hebben mensen -los van hun gezondheidsschade- volgens Europese jurisprudentie recht op een uitkering van minimaal 5000 euro. ,,Dat is het geval als mensen bewijsbaar zijn blootgesteld aan agressieve of levensbedreigende stoffen, de overheid dat wist, maar hen niet heeft ingelicht.”

 

BRON: NOS en AD