Veteranen dienen zoveel schadeclaims in, dat het een bedreiging kan worden voor de begroting van Defensie. Volgens minister Hennis is de “claimcultuur” van een andere orde dan een aantal jaren geleden. De vele claims dreigen Defensie boven het hoofd te groeien, aldus de minister in een vraaggesprek in de Tweede Kamer. Dat meldde de NOS gisteren op haar website.

De minister zegt dat ze niet weet waar ze op haar begroting extra geld kan vinden als het aantal claims blijft toenemen. Ze is daarover in gesprek met minister Dijsselbloem van Financiën: “Het gaat om een belasting van de Defensie-begroting, terwijl het een verantwoordelijkheid is voor de hele regering. Daar moeten we het over hebben.” Hennis zegt dat huidige claims nog wel passen binnen de begroting. “Maar als dit, met de hoeveelheid van uitspraken en gevolgen daarvan, een nog grotere belasting wordt dan het al is, zie ik niet waar ik het vandaan moet halen.” Aldus het nieuwsartikel van de NOS.

PTSS

Afgelopen voorjaar riep Defensie advocaten van Libanonveteranen met PTSS op om per cliënt de schade door te geven. Deze veteranen hadden een rechtszaak lopen tegen de staat omdat ze vonden dat er onvoldoende nazorg is geweest na de vredesmissie van 1979 tot 1985. In het verleden wees Defensie de verantwoordelijkheid voor PTSS-schade bij Libanonveteranen af, omdat er wel goede nazorg zou zijn geweest. Toen de Centrale Raad van Beroep besliste dat de zorgplicht vóór, tijdens en na de uitzending onvoldoende was nagekomen stelde Defensie zijn standpunt bij.

Schadevergoeding

Sinds 2012 zijn aan ruim 2300 veteranen die voor 2007 uit dienst zijn gegaan uitkeringen van maximaal 125.000 euro toegekend. In totaal gaat het om een bedrag van 230 miljoen euro. Op dit moment lopen er 473 claims van veteranen die een aanvullende schadevergoeding eisen. De opgelopen schade wordt vastgesteld met een ingewikkelde berekening. Daarbij wordt onder meer gekeken hoeveel de veteranen als gevolg van PTSS aan salaris en pensioenopbouw zijn misgelopen.

Bekostiging

Het ANP meldt in een persbericht dat in reactie op de minister de PvdA en VVD vinden dat toekomstige aanvullende schadeclaims van veteranen niet ten koste moeten gaan van de begroting van het ministerie van Defensie. De regeringspartijen willen dat minister Jeanine Hennis (Defensie) gaat onderzoeken hoe de bekostiging anders kan. Angelien Eijsink (PvdA) maakt zich ,,grote zorgen” over de gevolgen van aanvullende claims voor de Defensiebegroting, zei ze maandag tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Het is ,,onherroepelijk” dat er nieuwe claims komen, aldus Eijsink. Het zal dan gaan onder anderen om oud-militairen die in Bosnië en Libanon hebben gediend.

Veteranendag

Zaterdag 25 juni 2016 is het de twaalfde Nederlandse Veteranendag in aanwezigheid van Z.M. de Koning Willem-Alexander, minister-president Rutte en minister Hennis Plasschaert in Den Haag. Nederland telt ruim 117.000 veteranen. Veteranendag is een jaarlijks eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen – jong en oud, man en vrouw – die zich overal ter wereld hebben ingezet in dienst van de vrede. Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot de jongste missie in Mali.
Dit jaar is er speciale aandacht voor de winnares van de Schrijfwedstrijd ‘Schrijf een brief aan een veteraan’, medaillewinnaars van de Invictus Games en veteranen Dutchbat III. Voor het eerst vindt een voetbaltoernooi voor militaire veteranen plaats in het Kyocera-stadion. Het complete programma voor deze dag plus allerlei feiten rond de Veteranendagen vindt u op de website van de Veteranendag.