Column van de maand – december 2020

Maandelijks schrijft één van de letselschade-experts van Drost Letselschade een persoonlijke column over zaken en ervaringen rond de letselschadepraktijk. Deze maand een bijdrage van Nadin Malihas, Expert Personenschade, getiteld ‘Letsel tijdens sporten in de sportschool’.

Nadin MalihasLetsel tijdens sporten in de sportschool

In sommige gevallen heeft u recht op een schadevergoeding als u letsel heeft opgelopen tijdens het sporten in de sportschool. Maar zeker niet altijd!

Dit soort ongevallen vallen onder de aansprakelijkheidsregels van sport en spel. Door deelname aan een sport of spelsituatie accepteert de deelnemer een bepaald risico. Er zijn namelijk bepaalde gevaren verbonden aan deelname aan een sport of spel en dien je als deelnemer bepaalde gedragingen van anderen te verwachten. Door deel te nemen accepteer je deze gevaren en eventuele risico’s, zoals het risico op een blessure. Hierdoor komt het niet vaak voor dat de veroorzaker van het letsel aansprakelijk is en een schadevergoeding moet betalen.

Wanneer heeft u mogelijk wel recht op een schadevergoeding in geval van letsel tijdens sporten in de sportschool?

Onrechtmatige daad: Als sprake is van een onrechtmatige daad kan er wel sprake zijn van aansprakelijkheid. Zoals in geval van bewuste roekeloosheid of opzettelijke gedragingen.

Schending zorgplicht sportschool: De apparaten en de sportomgeving moeten veilig zijn. De sportschool heeft een zorgplicht voor deze veiligheid. Als de sportschool niet veilig is of de eigenaar heeft nagelaten een onveilige situatie op te lossen of daarvoor te waarschuwen, dan kan sprake zijn van aansprakelijkheid.

Handelen of nalaten van het personeel: Ook als een ongeluk ontstaat door een fout van het personeel van de sportschool kan sprake zijn van aansprakelijkheid.

Heeft u letsel opgelopen tijdens een sport of spelsituatie en heeft u advies nodig? Bel gerust met één van de experts van Drost Letselschade.