Column van de maand – oktober 2021

Maandelijks schrijft één van de letselschade-experts van Drost Letselschade een persoonlijke column over zaken en ervaringen rond de letselschadepraktijk. Deze maand een bijdrage van Dorien Hulst, NIVRE Register-Expert Personenschade, getiteld: “Fietshelm – hoofdzaak”.

Dorien HulstFietshelm – hoofdzaak

In Nederland zijn er in 2021 naar schatting 23 miljoen fietsen. Hiervan is 2,5 miljoen een elektrische fiets. Dat betekent ruim 1,3 fiets per Nederlander. Dit is uniek in de wereld.

Fietsen is een gezond en milieuvriendelijk vervoermiddel. Echter er is ook een nadeel verbonden aan fietsen. Op de fiets ben je immers kwetsbaar. De kans op een ongeval bestaat. Zowel de kans op een eenzijdig ongeval als een ongeval met andere verkeersdeelnemers. Als je als fietser een ongeval overkomt, bestaat de kans dat je daarbij letsel oploopt of zelfs komt te overlijden. Nu is de vraag wat je er zelf aan kunt doen om de kans op letsel of erger te voorkomen. Allereerst dien je jezelf bewust te zijn van de omgeving en dien je rekening te houden met de eventuele fouten van anderen. In de tweede plaats kan je hierbij ook denken aan het beschermen van jezelf. Denk aan het dragen van een fietshelm.

Bescherming tegen hersenletsel

In Nederland dragen vrijwel alle wielrenners net als alle andere sportfietsers een helm. Bij de overige fietsers is het dragen van een helm minder gebruikelijk. Dit terwijl het dragen van een helm een goede bescherming biedt tegen het ontstaan van hersenletsel. Hersenletsel kan ernstige gevolgen hebben, zoals concentratiestoornissen, overgevoeligheid voor prikkels, geheugenproblemen en vermoeidheid. In sommige gevallen zijn deze klachten zelfs blijvend.

In de letselschade zie ik helaas regelmatig fietsers die als gevolg van een ongeval, (blijvend) hersenletsel oplopen. Met name ouderen en jonge kinderen maken kans op hersenletsel bij een fietsongeval. Fietsers, met name de fietsers die in een van deze categorieën vallen, zouden voor hun eigen veiligheid in overweging kunnen nemen om een fietshelm te gaan dragen. Uit onderzoek blijkt dat hiermee immers het risico op het ontstaan van hersenletsel door een fietsongeval kan worden verkleind.

Fiets met plezier en doe voorzichtig!