Column van de maand – september 2021

Maandelijks schrijft één van de letselschade-experts van Drost Letselschade een persoonlijke column over zaken en ervaringen rond de letselschadepraktijk. Deze maand een bijdrage van Richard Reinders, NIVRE Register-Expert Personenschade, getiteld: “Letselschade bij uitzendbureau”.

Richard ReindersLetselschade bij uitzendbureau

Mijn cliënt werkt via een uitzendorganisatie voor een vleesproductie bedrijf in Twente. Tijdens haar werk valt zij van een trap en breekt daarbij haar enkel. Zij zit lange tijd ziek thuis en haar loon wordt vanaf de datum van het ongeval niet betaald door het uitzendbureau omdat zij direct haar uitzendbaan verliest. In deze specifieke casus handelde het uitzendbureau juist omdat cliënt een uitzendovereenkomst had met een uitzendbeding. Na een wachttijd van één dag had zij recht op een ziektewetuitkering die 70% van het dagloon is. Daardoor ontving cliënt aanzienlijk minder dan voor het bedrijfsongeval maar omdat de aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van het bedrijfsongeval werd erkend, betaalde het vleesproductiebedrijf een aanvulling tot het gemiddelde loon dat cliënt voor het bedrijfsongeval ontving.

In andere situaties is het mogelijk dat het uitzendbureau het loon wel moet doorbetalen, wanneer er sprake is van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding. Meestal is dat het geval wanneer men al langere tijd voor de uitzendorganisatie werkt. Des te langer je voor een uitzendorganisatie werkt des te meer rechten krijg je. Dit ligt vast in het fasensysteem voor uitzendkrachten. In de CAO voor uitzendkrachten staan afspraken over loondoorbetaling bij ziekte. Van belang is dan nog of en bij welke organisatie het uitzendbureau is aangesloten omdat de brancheorganisaties een ander (vergelijkbaar) fasensysteem kennen.

De hoogte en de duur van de loondoorbetalingsverplichting of de ziektewetuitkering hangt af van het contract, met of zonder uitzendbeding, de tijdsduur dat je voor een uitzendbureau hebt gewerkt, de duur van de uitzendovereenkomst, de periode van arbeidsongeschiktheid, tijdsruimte, enzovoort. Ingewikkeld? Inderdaad, en in het geval van mijn cliënt was direct actie vereist om te zorgen dat zij niet zonder inkomen kwam te zitten. In eerdere zaken was het noodzakelijk om af te stemmen met de uitzendorganisatie omdat niet altijd vanzelfsprekend het loon werd doorbetaald. Wanneer een heel gezin afhankelijk is van het inkomen van een uitzendkracht zijn de gevolgen verstrekkend wanneer het loon niet door het uitzendbureau wordt doorbetaald of een ziektewetuitkering niet op tijd wordt aangevraagd.

Bij ziekte of ongeval adviseer ik om direct contact op te nemen met het uitzendbureau om de ziekte of het ongeval te melden en informatie te vragen welke situatie van toepassing is en te overleggen wie welke acties onderneemt om te zorgen dat het inkomen niet plotseling stopt of rechten worden verspeelt. Als jouw belangenbehartiger neem ik uiteraard deze taak op mij.