Maandelijks schrijft één van de letselschade-experts van Drost Letselschade een persoonlijke column over zaken en ervaringen rond de letselschade-praktijk. Deze maand een bijdrage van Richard Reinders, NIVRE register-expert.

Richard ReindersInterview Mayke Wetering

Na een ongeval verloopt de weg naar herstel in veel gevallen via de fysiotherapeut. In veel gevallen wordt de fysiotherapeut al vroeg in het hersteltraject betrokken en begeleid de fysiotherapeut het slachtoffer naar een medisch stabiele situatie of naar herstel.
Daarom is de fysiotherapeut bij uitstek degene die ons informatie over slachtoffers kan geven, tijdens het herstel. Aan de hand van een aantal stellingen vraag ik Mayke Wetering, fysiotherapeut van Fyzio Totaal Tibben in Wierden, naar haar ervaring met het begeleiden en behandelen van verkeersslachtoffers.

Stellingen:

1. Er is altijd een duidelijke oorzaak voor de klachten te vinden.
Dit is in veel gevallen een hele lastige, bij acute klachten zoals een auto ongeluk is de oorzaak wel duidelijk. In het herstel zijn er vaak vele oorzaken die er voor zorgen dat het wel of niet voorspoedig verloopt. Denk aan letselschadetrajecten, managers, arbo artsen, maar ook de thuissituatie die van invloed zijn op het wel of niet goed herstellen van een klacht. De grootste verantwoordelijke in het herstel is misschien wel de mindset en commitment van de patiënt/cliënt.

2. In alle gevallen versneld bewegen het herstelproces. Immers, rust roest.
Helemaal mee eens, of het nou een acute of langdurige klacht is. Op geleide van de pijn of middels een opgebouwd programma is er altijd een mogelijkheid om te bewegen. Ook al zijn het maar je benen als je last van het van je nek of armen. Het zorgt er voor dat het lichaam energie verbruikt, de bloeddoorstroming stimuleert en je hersenen stoffen vrijmaken waardoor je positiever kunt denken.3. Stress over een schadevergoeding staat het herstel van het slachtoffer in de weg.
In veel trajecten waar er discussie is over de schadevergoeding zien we onze patiënten met meer of recidiverende klachten terugkomen. Dit alles heeft weer te maken met de mindset en commitment van de patiënt.

4. Zonder medisch objectiveerbaar letsel, leidt een behandeling niet tot herstel.
In de meeste gevallen is er geen schade middels beeldvorming in kaart te brengen. Maar is het ons spier- en peesapparaat in combinatie met het brein dat voor de klachten zorgt. Met goede communicatie en een reëel behandelplan treedt er bij veel patiënten duidelijke verbetering in klachten op.

5. Lang doorbehandelen geeft vaak geen verbetering.
Alles valt en staat met een reëel behandelplan, in sommige trajecten valt er na een paar jaar nog resultaat te boeken maar in sommige gevallen moeten we ook onze grenzen erkennen en betekent dit dat er geen verbetering qua fysiotherapie te behalen valt. Duidelijke afspraken en doelen stellen, zodat je kunt evalueren en bijstellen is bij al onze trajecten van belang maar in letselschade trajecten van een nog groter belang om onnodig behandelen te voorkomen.

6. Slachtoffers van verkeersongevallen zijn minder gemotiveerd dan andere patiënten.
Dat is zeker niet het geval, maar er spelen vaak meer omgevingsfactoren dan bij trajecten zonder verkeersongeval als oorzaak. Motivatie heeft alles van doen met mindset, als de patiënt er alles aan wil doen of weer 100% te kunnen werken en sporten dan maakt het niet uit de wat de oorzaak is.

7. Spierpijn en kneuzingen zijn binnen 2 maanden hersteld.
Herstel is van zoveel factoren afhankelijk, puur op basis van weefselherstel zou het weefsel met 2 maanden hersteld kunnen zijn. Maar de balans van fysieke en mentale belasting en herstel zorgt ervoor dat het weefselherstel normaal kan verlopen of gaat vertragen. Ons menselijk lichaam zit zo ingewikkeld in elkaar dat fysiek en mentaal nooit los van elkaar gezien kan worden, zo kan herstel dan ook nooit alleen op basis van fysieke aspecten worden ingeschat.

8. Chronische pijn kan niet door de fysiotherapeut worden behandeld.
Chronische pijn kan heel goed door gespecialiseerde fysiotherapeuten behandeld worden. Hierbij moet wel een concreet doel en behandelplan worden samengesteld om reële verwachtingen en therapie te kunnen inzetten.