Maandelijks schrijft één van de letselschade-experts van Drost Letselschade een persoonlijke column over zaken en ervaringen rond de letselschadepraktijk. Deze maand een bijdrage van Rob de Waal, expert Personenschade over de aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen.

Rob de Waal, expert Personenschade, over aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen.

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval

“Ook op het werk zit een ongeluk in een klein hoekje”
In diverse beroepen is het risico op een ongeval groot. In Nederland vinden er jaarlijks veel bedrijfsongevallen plaats. Vaak zonder verdere gevolgen. Maar helaas komt het meer dan eens voor dat een werknemer – of ingeleend personeel – hierbij letsel oploopt, of erger nog; komt te overlijden als gevolg van een bedrijfsongeval. Voor de beoordeling van aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen is Artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (grotendeels) bepalend.

Werkgever aansprakelijk?

BW 7:658BW, lid 1: De werkgever is aansprakelijk, tenzij?
Genoemd artikel doet vermoeden dat het risico aansprakelijkheid is. Met andere woorden: als een werknemer tijdens werktijd een ongeval is overkomen, dan is de werkgever aansprakelijkheid.
Dat is niet helemaal het geval. Over deze materie is in het verleden vaak geprocedeerd. Vanuit een simpele redenatie kan worden gesteld dat als er richting de werkgever een verwijt kan worden gemaakt, deze aansprakelijk is voor de schade.
Bij een verwijt kan worden gedacht aan onvoldoende instructie of opleiding, ondeugdelijk werkmateriaal, of onveilige werkomstandigheden (lastige werkplek). Het is aan de werknemer om dit verwijt te onderbouwen.

Inspectie

Hoe kan dit verwijt worden ingevuld? Verzamel na een ongeval namen en adressen van getuigen (collega’s) die de onveilige situatie kunnen bevestigen. Dat is vaak lastig, zeker als het slachtoffer gewond wordt afgevoerd. Het is van belang om naam en adresgegevens zo snel mogelijk te verzamelen. Het komt namelijk vaak voor dat de getuigen achteraf lastig of niet zijn te achterhalen.
Bij ernstig letsel of een ziekenhuisopname moet de werkgever de Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) inschakelen om een onderzoek te doen naar de feiten en omstandigheden waaronder het voorval heeft plaatsgevonden. Het slachtoffer kan zelf ook een melding aan de Inspectie doen.

Vaak is het verweer van de werkgever dat het de eigen schuld is van de werknemer. Vanuit BW 7:658 kan eigen schuld geen rol spelen. “Het is alles of niets”.
Alleen in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer kan de werkgever zich aan de aansprakelijkheid onttrekken. De bewijslast hiervoor is zwaar en ligt geheel bij de werkgever.

Samenvattend:

Als er bij een bedrijfsongeval een verwijt richting werkgever kan worden gemaakt, dan is deze meestal aansprakelijk.
Eigen schuld slachtoffer speelt geen rol.
Verzamel feiten en omstandigheden, zoals namen en adresgegevens van getuigen.
Schakel eventueel de Inspectie SZW in.

Bij twijfel, neem contact met ons op. Bel ons gratis op 0800-2490300. Wij geven u graag advies.