Maandelijks schrijft één van de letselschade-experts van Drost Letselschade een persoonlijke column over zaken en ervaringen rond de letselschade-praktijk. Deze maand een bijdrage van Richard Reinders, NIVRE register-expert.

Richard ReindersInzittendenverzekering

Wanneer u een auto ongeluk overkomt, dan kunt u de schade doorgaans vorderen van degene die het ongeluk veroorzaakt. Maar hoe zit dat wanneer u zélf het ongeluk veroorzaakt, wanneer de veroorzaker onverzekerd blijkt te zijn, wanneer het ongeluk gebeurd tijdens uw vakantie in het buitenland of de veroorzaker besluit na het ongeluk door te rijden zonder zijn contactgegevens achter te laten. Praktijksituaties waarin een slachtoffer met lege handen kan komen te staan.

Een WA-autoverzekering biedt wel dekking voor schade die u onverhoopt bij anderen veroorzaakt maar niet uw eigen schade. Natuurlijk kunt u eventuele schade aan uw auto wél verzekeren, de zogenaamde casco verzekering of de beperkt casco verzekering. En de passagiers hebben de mogelijkheid om schade te vorderen van de bestuurder maar moeten dan wel de onrechtmatige daad van de bestuurder aantonen. De bestuurder van de auto kan geenn succesvol beroep op de WA-verzekering doen.

Wanneer u zelf een ongeval veroorzaakt of er kan geen schuldige worden aangewezen, dan kan de schade worden verhaald op een schade-inzittendenverzekering (SVI) of een ongevallen-inzittendenverzekering (OIV), mits een van deze aanvullende verzekeringen is afgesloten uiteraard. Ook schade aan de bestuurder is gedekt door een SVI- of OIV-verzekering.

Een SVI is een schadeverzekering voor inzittenden welke een vergoeding biedt voor letselschade en materiële kosten die in direct verband staan met het ongeval. Daarbij kan worden gedacht aan kosten voor huishoudelijke hulp of verlies van inkomen. Maar ook schade veroorzaakt aan door de auto vervoerde zaken en smartengeld. Deze verzekering betaalt de schade welke is ontstaan als gevolg van het ongeluk tot een vooraf afgesproken maximum. De SVI kent twee varianten. Een ‘basis’ variant, welke schade door ongevallen in en om de auto dekt, dus ook bij het in- en uitstappen, tanken of tijdens het uitvoeren van een noodreparatie. En daarnaast een ‘uitgebreide’ dekking, welke ook dekking biedt als je als voetganger, fietser of reiziger met het openbaar vervoer gewond raakt in het verkeer.

Bij een OIV betaalt de verzekeraar aan de bestuurder of aan de passagiers een vóóraf afgesproken bedrag als er sprake is van invaliditeit of overlijden door het ongeluk. Een uitkering staat los van de werkelijk geleden schade. De ongevallen-inzittendenverzekering kent geen vergoeding voor vervoerde zaken en geen vergoeding voor immateriële schade (smartengeld). Bovendien geldt een maximumvergoeding die wordt afgeleid van de mate van functionele invaliditeit of bij overlijden.

Een inzittendenverzekering is niet verplicht maar zeker wel aan te raden. Passagiers kunnen, zoals hierboven beschreven schade wel vorderen van de WA-verzekeraar en medische kosten zijn, zowel voor de bestuurder als de passagiers, wel gedekt via de zorgverzekering. Echter, omdat de inzittendenverzekeraar zich niet hoeft te buigen over het aansprakelijkheidsvraagstuk, volgt doorgaans een vlottere schaderegeling en uitkering.

Wanneer de bestuurder zelf schuldig is aan een ongeval of als er geen schuldige valt aan te wijzen dan bewijst de inzittendenverzekering haar waarde. Omdat in dat geval de WA-verzekering niets uitkeert en kan de bestuurder een groot deel van zijn eigen schade niet verhalen. De zorgverzekering vergoedt weliswaar de medische kosten, maar niet de kosten van bijvoorbeeld een uitvaart of blijvende invaliditeit. De schade-inzittendenverzekering vergoedt tot een bepaald maximumbedrag wel de werkelijke schade van de bestuurder en zijn passagiers.

Het afsluiten van een inzittendenverzekering heeft dus aanzienlijke voordelen. Maar ook wanneer de schade kan worden verhaald op een inzittendenverzekering is het raadzaam om u te laten bijstaan door een letselschade expert om uw belangen te behartigen.