Column van de maand – april 2020

Maandelijks schrijft één van de letselschade-experts van Drost Letselschade een persoonlijke column over zaken en ervaringen rond de letselschadepraktijk. Deze maand een bijdrage van Céline Sessink, Register-Expert Personenschade, getiteld ‘Binnenblijven is zo makkelijk nog niet’.

Céline SessinkBinnenblijven is zo makkelijk nog niet

Het is corona/COVID-19 wat de klok slaat. Een zoönose die de wereld van het ene op het andere moment op zijn kop zette. Niets is meer vanzelfsprekend, zoals wij het altijd namen.

De wegen zijn minder vol, de huizen voller. Dat resulteert weliswaar in minder verkeersongevallen, maar de hectiek (en soms chaos) thuis brengt daarentegen meer ‘huis-, tuin- en keukenongelukjes/ongelukken’ met zich mee, soms met (al dan niet blijvend) letsel tot gevolg.

Het is niet langer het wakend oog van de leerkracht dat erop toeziet dat de acrobatische kunsten van onze kleine kinderen in een verantwoorde setting geschieden. Daarop moeten ouders en verzorgers nu zelf toezien. Dat vraagt om multitasking op hoog niveau. Voor sommige, al dan niet thuiswerkende ouders en/of verzorgers is de nieuwe situatie niet altijd even eenvoudig. Bovendien wordt deze steeds lastiger naarmate de situatie langer duurt. Net tijdens die videoconference of het ophangen van de was gaat het mis. Het ene kind verwondt het andere, of de ouder had even niet de volle aandacht voor zijn peuter, waardoor het letsel oploopt. En alsof dat niet al ernstig en vervelend genoeg is, brengt het vaak ook een financiële nasleep met zich mee.

Aansprakelijkheidsverzekering

Gelukkig hebben de meeste gezinnen een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). In veruit de meeste gevallen is letselschade die gezinsleden elkaar onderling binnenshuis toebrengen daarmee verzekerd. Daarvan is dus niet alleen sprake wanneer een kind letsel oploopt, maar ook wanneer de ouder/volwassene letsel oploopt door een onrechtmatige gedraging van een ander gezinslid. Als een kind bijvoorbeeld een mooie vloertekening heeft gemaakt met de pot/tube mayonaise uit de koelkast, en een ander gezinslid komt daardoor ten val met letsel tot gevolg, dan kan de materiële en immateriële schade (ook wel smartengeld) worden geclaimd bij de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Waar dit wellicht erg logisch lijkt, merken ik en mijn collegae toch regelmatig dat de onderlinge gezinsdekking in de praktijk niet altijd even duidelijk is en dat veel mensen in de veronderstelling zijn dat de aansprakelijkheidsverzekering (AVP) alleen schade dekt die wordt toegebracht aan derden buiten het gezin. Maar ook dat er nog steeds gezinnen zijn die geheel niet voor aansprakelijkheid zijn verzekerd. Dat kan nare gevolgen hebben voor zowel een schadeveroorzakende als schadelijdende partij.
Een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) is niet duur. Die paar euro’s per maand aan premie kunnen het verschil maken. Zeker in deze tijden.

Pas goed op uzelf en op anderen!