Minister Ank Bijleveld (Defensie) noemt het „akelig” dat vroegere defensiemedewerkers mogelijk ziek zijn geworden door het werken met chroom-6, dat wordt gebruikt bij het verven van militaire voertuigen. Ze zei dat vrijdag na de ministerraad.

Haar ministerie neemt de signalen serieus. Er is een coulanceregeling ingesteld en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gevraagd onderzoek te doen naar het gebruik van chroom-6 en CARC. Bijleveld hoopt dat er snel duidelijkheid komt voor alle betrokkenen.

Bijleveld en haar ministerie reageerden vrijdag op een particulier onderzoek dat oud-medewerkers hebben verricht onder vroegere collega’s, die net als zij op de zogeheten POMS-sites werkten. Op deze terreinen voor NAVO-materieel werd gewerkt met het kankerverwekkende chroom-6.

Uit dit particuliere onderzoek komt naar voren dat zeker 84 – maar mogelijk zeker honderd – oud-medewerkers relatief jong zijn overleden. Cliënten van advocaat Rob Bedaux namen het initiatief voor het onderzoek. De raadsman vertegenwoordigt circa honderd oud-Defensiewerknemers die werkten op twee POMS-terreinen in Brunssum en Eygelshoven in Limburg. Aldus berichtgeving van NU.nl.

De woordvoerder van Defensie gaat niet in op de aantallen. Dinsdag zal de Staat in de zaak van Bedaux verweer voeren voor de rechtbank in Maastricht.

Het RIVM onderzoekt of er een verband is tussen de gezondheidsklachten en de blootstelling aan de gevaarlijke stoffen. Omdat het een groot onderzoek is, duurt het langer dan verwacht. Volgens een woordvoerder van het RIVM is het in het voorjaar van 2018 klaar. Een speciale commissie houdt –met vakbonden, onafhankelijke experts en Defensie– toezicht op het onderzoek

Verder wijst Defensie erop dat 286 (oud)-medewerkers via de coulanceregeling een tegemoetkoming hebben ontvangen.

BRON: het RD