Begin 2016 zal er een informatieve bijeenkomst worden georganiseerd voor mensen van Defensie, die gewerkt hebben met PX-10. Dat meldde minister van defensie Jeanine Hennis-Plasschaert vanmorgen in de Tweede Kamer. PX-10  was een schoonmaakmiddel voor wapens dat jarenlang bij Defensie werd gebruikt.

Met deze bijeenkomst hoopt de minister zorgen bij (oud-)medewerkers weg te nemen. Veel militairen zeggen dat ze ziek zijn geworden door het gebruik van PX-10, dat de kankerverwekkende stof benzeen en oplosmiddelen zoals xyleen en tolueen bevatte.

Het RIVM heeft al in 2011 onderzoek gedaan naar het gebruik van PX-10 bij de krijgsmacht, maar geen causaal verband gevonden tussen het ziektebeeld en het werk bij Defensie. Volgens enkele fracties was dat onderzoek onvoldoende en zij pleiten daarom voor nieuw onderzoek. Minister Hennis vindt dat niet nodig, omdat er geen sprake is van nieuwe feiten die een heropening van het onderzoek rechtvaardigen. Over de invulling van de bijeenkomst kon ze nog geen mededelingen doen.

Zie ook ons vorig nieuwsbericht over het RIVM-rapport.

Naar nu bekend is zal deze informatieve bijeenkomst gehouden worden op 28 januari 2016, op een nader te bepalen locatie. De bijeenkomst is bedoeld voor (oud-)medewerkers van Defensie en nabestaanden. Iedereen die zich in 2008 heeft aangemeld bij het informatiepunt PX-10 van Defensie heeft per e-mail een uitnodiging ontvangen.

Bent u (oud-)medewerker van Defensie of een nabestaande en heeft u geen uitnodiging ontvangen? Maar wilt u toch graag komen? Dan kunt u vóór 3 januari 2016 contact opnemen met het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) via het telefoonnummer: 06-20 44 81 94.