Bij de vaststelling van de begrotingsstaten voor het jaar 2017 van het Ministerie van Defensie stuurde minister J.A. Hennis-Plasschaert vorige week de Tweede Kamer een brief waarin ze de Kamer informeerde over de stand van zaken met betrekking tot de PX-10 claim van ex-defensie personeel. De minister deelde het volgende mee:

De motie van de leden Belhaj en Jasper van Dijk vraagt de regering de Kamer te informeren over het aantal oud-medewerkers van Defensie, dat een individuele claim in verband met PX-10 heeft ingediend. Tevens wordt gevraagd bij hoeveel van die claims causaliteit is aangetoond tussen het werken met PX-10 en ziektes die daardoor kunnen worden veroorzaakt, zoals acute myeloïde leukemie (AML). Met deze brief beantwoord ik deze vragen .

Defensie is tot op heden in 233 zaken aansprakelijk gesteld. Sinds het dertigledendebat PX-10 van 18 februari 2016 zijn er 38 claims bijgekomen. Van de 233 zaken zijn er 61 zaken ingetrokkenen 32 zaken afgewezen. Er zijn nog 133 zaken in behandeling. Defensie is in afwachting van een nadere onderbouwing van de claimanten.

In 2008, voor het uitkomen van het RIVM-rapport, heeft Defensie op basis van een eigen onderzoek aandoeningen benoemd, die het gevolg van blootstelling aan PX-10 zouden kunnen zijn. Causaal verband werd verondersteld indien aan een aantal criteria was voldaan. In totaal voldeden zeven zaken aan deze criteria. Over deze criteria is de Kamer geïnformeerd met de brief van 11 juni 2009 en met de brief van 28 april 2011.

Op 11 november 2011 is het eindrapport van het RIVM over PX-10 verschenen. In dit eindrapport concludeert het RIVM dat het vrijwel uitgesloten is dat defensiepersoneel door het werken met PX-10 AML of aanverwante vormen van kanker kan krijgen.

Zie ook onze eerdere berichtgeving over de PX-10 claim en de kritiek op het eindrapport.