De militaire vakbonden AFMP en Marver hebben een klacht ingediend bij minister Jeanine Hennis van Defensie. Zij weigert namelijk het onderzoek te heropenen naar het omstreden wapenschoonmaakmiddel PX-10. Vele defensiemedewerkers hebben jarenlang, vaak onbeschermd, met PX-10 gewerkt.

Op donderdag 28 januari organiseerde Defensie in samenwerking met het RIVM voor (oud-) medewerkers een informatiebijeenkomst in Utrecht. Ze hoopte daarmee de zorgen bij mensen over de effecten van PX-10 weg te nemen. Van de ongeveer 2000 uitgenodigden waren volgens opgave van Defensie zo’n tachtig aanwezig op de bijeenkomst. De bonden vonden de bijeenkomst teleurstellend. De minister blijft bij de conclusies van het onderzoek van het RIVM. Dat wees in 2011 uit, dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het ziektebeeld en het werk bij Defensie. De vakbonden vinden dat onterecht. Gerenommeerde wetenschappers uit binnen- en buitenland vinden dat er een verkeerde onderzoeksmethode is gebruikt en dat er te veel aannames zijn gedaan.

Nieuw onderzoek

In een brief aan minister Hennis dienden de vakbonden een klacht in en drongen aan op heropening van het onderzoek. In de Tweede Kamer hebben D66 en SP eerder ook al aangedrongen op een nieuw onderzoek door Defensie naar de effecten van PX-10 op de gezondheid. In de brief herinneren de vakbonden eraan, dat de minister tot november 2011 nog erkende dat er sprake was van causaal verband tussen het werken met  PX-10 en bepaalde vormen van kanker. De minister nam afstand van deze erkenning toen in november 2011 het RIVM-rapport uitkwam.

Anne-Marie Snels, voorzitter van de AFMP zei in EenVandaag: “Er is nog veel te veel onduidelijk en er is meer dan voldoende aanleiding om het onderzoek te heropenen.” Volgens de vakbonden ‘valt er heel wat af te dingen op het RIVM-onderzoek waarachter de minister zich telkens verschuilt.’  Zo zijn er zaken niet onderzocht, die wèl onderzocht hadden moeten worden, is het volkomen onduidelijk of wel de juiste samenstelling van PX-10 is onderzocht, en worden er conclusies getrokken op basis van aannames. Ook is er niet gekeken naar de individuele, zieke werknemers en zijn slechts een aantal (ex-) medewerkers van de Marine gehoord. Ook voorzitter Jean Debie van de vakbond VBM vindt, dat er nader onderzoek moet komen naar militairen, die jarenlang in de wapenwerkplaatsen van Defensie bij hun werk werden blootgesteld aan PX-10.