FNV Uitkeringsgerechtigden heeft in een brief aan de gemeente Tilburg namens 700 uitkeringsgerechtigden gevraagd om excuses voor hun behandeling en persoonlijke medische onderzoeken om te kijken of hun gezondheidsklachten gerelateerd zijn aan hun werk met Chroom 6.

In het kader van re-integratie moest deze groep verplicht treinen van NedTrain schuren waarbij het giftige Chroom 6 is vrijgekomen. Ook eist de bond schadevergoeding en het terugstorten van ingehouden uitkeringen voor weigeraars van dit ziekmakende werk. Dit meldde gisteren FNV-Spoor gisteren op haar website

Felix Alejandro Perez, bestuurder bij FNV Uitkeringsgerechtigden stelt: “Deze mensen moesten verplicht treinen schuren en kregen geen loon, alleen hun uitkering. De beschermingsmaatregelen voor deze mensen waren niet voldoende en deze groep is heel vervelend behandeld. Zij voelen zich niet serieus genomen en voelen zich behandeld als luiwammesen en tweederangs burgers. Bovendien zijn zij hun vertrouwen in de overheid verloren en kampen ze met angst, onzekerheid en medische problemen. Daarnaast werd hun uitkering ingehouden als ze niet aan het werk gingen. Dat is heel pijnlijk en financieel een harde klap, want dit gebeurde toen al bekend was dat het giftige Chroom-6 in de verf zat.”

Excuses

Inmiddels lijden veel deelnemers van dit traject aan allerlei medische klachten. Van hun bijstandsuitkering moeten zij daardoor medische kosten maken. De tot nu toe ondernomen actie door de gemeente Tilburg doet geen recht aan deze situatie, waarin de uitkeringsgerechtigde burgers door het handelen van de gemeente in terecht zijn gekomen. De FNV vindt dan ook dat de gemeente dient te erkennen dat er in dit traject fouten zijn gemaakt en vraagt om excuses aan de betrokken uitkeringsgerechtigden.

Medisch onderzoek

Een andere eis van de FNV aan de gemeente Tilburg is het creëren van de mogelijkheid tot het ondergaan van een onafhankelijk en deskundig medisch (arbeidsgeneeskundig) onderzoek, gericht op het vaststellen van de gezondheidsklachten in relatie tot de blootstelling voor alle betrokkenen. Marian Schaapman van Bureau Beroepsziekten FNV vindt: “De mensen hebben tijdens het schuren van de treinen te maken gehad met piekblootstelling. Het is dus erg belangrijk dat de mensen de mogelijkheid krijgen zichzelf te laten onderzoeken door een specialist. De eigen arbodienst is hiervoor niet geschikt. Ik heb gemerkt dat het bij arbodiensten ontbreekt aan de nogal specifieke specialistische kennis op het gebied van beroepsziekten.”

Coulanceregeling

De FNV roept gemeente Tilburg tevens op om, net als het ministerie van Defensie, een coulanceregeling af te spreken voor deze mensen. Het is voor hen van belang dat zij op korte termijn weten waar zij aan toe zijn en niet af te hoeven wachten totdat de laatste deskundige gesproken heeft. Marian Schaapman: “Het ministerie van Defensie heeft het belang daarvan ingezien, en wij roepen de gemeente op om hun goede voorbeeld te volgen.”
De FNV heeft een voorstel neergelegd bij de gemeente Tilburg namens de uitkeringsgerechtigden. En ze verzoekt in haar brief aan de gemeenteraad om binnen twee weken een overleg in te plannen over haar voorstel.

Eerste reactie

In het Brabants Dagblad geeft de verantwoordelijke wethouder Erik de Ridder een afwijzende reactie: “De FNV is te vroeg met conclusies trekken. Wij willen zorgvuldig handelen en daarom laten we onderzoek doen door een onafhankelijke commissie, waarin de FNV overigens zelf is vertegenwoordigd. Uiteraard zullen wij te zijner tijd handelen naar de conclusies die die commissie trekt”
Intussen is deze chroom-6 affaire voor een oud-medewerkster van het Tilburgse re-integratiebedrijf tROM  al aanleiding geweest daarvan aangifte te doen. Dat bevestigt het openbaar ministerie in Breda. Hoewel de aangifte opzet en moord impliceert, legt dat de aangifte niet zomaar naast zich neer. „Of we het in die zin opnemen is de vraag, maar het heeft onze aandacht”, zegt een woordvoerster van het OM. Ook een lotgenotengroep acht een strafzaak op zijn plaats. De gemeenten dan wel de NS of het Spoorwegmuseum hadden volgens de groep kunnen en moeten weten van de risico’s van de gifverf.