Op 17 november j.l. vond de achtste Letselschade Raadsdag plaats. Deze stond dit jaar in het teken van het 10-jarig bestaan van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Reden voor een feestelijke Raadsdag, met prominente sprekers, onder het thema ‘Gelukkig GBL‘.

Dankzij de Gedragscode Behandeling Letselschade is er meer aandacht voor de slachtoffers van letselschade. Tot die conclusie kwamen alle betrokkenen afgelopen week bij de viering van het 10-jarig bestaan van de code. De maximumtermijn voor de behandeling wordt gezien als één van de grootste winstpunten.

Deborah Lauria (foto), directeur van De Letselschade Raad (DLR), is trots op alles wat in de afgelopen 10 jaar is bereikt. “De sfeer is echt veranderd. Er wordt veel minder gevochten tussen de partijen en veel meer gekeken naar de persoon om wie het gaat, hoe we die weer op weg kunnen helpen. En je ziet ook dat verreweg de meeste zaken worden afgehandeld binnen de termijn van twee jaar die we daarvoor hebben afgesproken. Bij verkeerszaken geldt dat voor meer dan 90 procent van alle gevallen. En bij de circa 8 procent waarin het niet lukt, is er vaak een legitieme reden voor. Bijvoorbeeld omdat de medische toestand van de betrokkene nog niet definitief is.”

Van stroomschema’s naar actieve betrokkenheid slachtoffers

Dat er überhaupt een maximumtermijn is vastgesteld,  vindt Lauria een van de grote winstpunten van de gedragscode, maar het belangrijkste is volgens haar dat empathie een grotere rol is gaan spelen, zegt Lauria. “Vroeger stonden de stroomschema’s centraal. Haal ik mijn vinkjes, dat was de vraag. Tegenwoordig worden slachtoffers veel actiever betrokken bij de afwikkeling van hun zaak.”

Ze ziet een verdere verschuiving, van afhandeling naar de vraag wat iemand nodig heeft voor zijn of haar herstel. Of, als dat er niet meer inzet, hoe er dan kan worden gezorgd voor een zo menswaardig mogelijke toekomst. “De menselijke kant, daar draait het steeds meer om. Letselschade-experts en schaderegelaars stellen zichzelf de vraag: Als ik hier nou zelf zat met dit letsel, wat zou ik dan willen?”

Pleidooi voor hernieuwde subsidiëring Letselschaderaad

Lauria grijpt het jubileum van de gedragscode aan om richting het ministerie van Veiligheid en Justitie te pleiten om De Letselschade Raad weer te subsidiëren. “Je ziet dat in economisch moeilijkere tijden de sfeer soms weer wat verhardt. Dan wordt er toch weer strikter gekeken naar de financiële component bij het afwikkelen van de schade. Die kant willen we niet meer op.”

Voor deze Letselschade Raadsdag maakte het Verbond van Verzekeraars een informatief filmpje om kort stil te staan bij 10 jaar Gedragscode Behandeling Letselschade.

Bron: AMweb.nl