Om te voorkomen dat letselslachtoffers lang op een schadevergoeding moeten wachten, komt er een onafhankelijke Kamer Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ). Deze biedt op termijn een laagdrempelige en snelle geschiloplossing bij langlopende letselschadezaken.

De Kamer LLZ wordt ingesteld door de Letselschade Raad in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. Dit gebeurt naar aanleiding van aanbevelingen uit het rapport van de Universiteit van Utrecht. Het Verbond van Verzekeraars pleitte eerder al voor het oprichten van een onafhankelijke Kamer om langlopende letselschadezaken versneld af te handelen.

Langlopende dossiers reduceren

Algemeen directeur van het Verbond, Richard Weurding: “We zijn zeer verheugd over deze eerste stap. Deze commissie van onafhankelijke experts kan de knoop doorhakken in zaken die lang lopen en waar nu nog discussie is over de schadeomvang. In het ideale stelsel zijn er nauwelijks langlopende letselschades meer. Om de bestaande hoeveelheid langlopende dossiers te reduceren, moest er een tijdelijke oplossing komen. Een stelselwijziging moet er uiteindelijk voor zorgen dat langlopende letselschades in de toekomst zo min mogelijk voorkomen.”

Versnelde afwikkeling

De Kamer voor Langlopende Letselschadezaken roept betrokkenen op zich samen met de wederpartij te melden voor een versnelde afwikkeling van een langlopende letselschadezaak. Het oordeel dat de Kamer LLZ velt is bindend voor beide partijen. Ter verduidelijking meldt de Letselschade Raad dat de aansprakelijke verzekeraar en letselschade-advocaat of belangenbehartiger, zich alleen na wederzijdse instemming kunnen melden voor geschilbeslechting door de Kamer LLZ. Aanmeldingen kunnen per <[email protected]>e-mail naar de Kamer LLZ worden gestuurd.
In drie procent van de circa 60.000 letselschadezaken per jaar blijkt het moeilijk om binnen een afzienbare termijn tot een oplossing te komen. Door de langere doorlooptijd van deze zaken hopen deze zich op. Het bovengenoemde wetenschappelijke onderzoek, verricht door de Universiteit Utrecht, richtte zich daarom speciaal op deze groep letselschadeslachtoffers.

BRON: Verzekeraars.nl