Nieuw keurmerk van De Letselschade Raad

Verzekeraars ontvangen jaarlijks ongeveer 71.000 meldingen van slachtoffers in een letselschadezaak als gevolg van een ongeval in het verkeer, een medische fout of een bedrijfsongeval. Voor deze slachtoffers bouwt De Letselschade Raad momenteel het bestaande Register Letselschade uit tot een Nationaal Keurmerk Letselschade. Het keurmerk moet een kwaliteitsbewijs worden voor dienstverleners in de branche. Naar verwachting is het keurmerk eind 2020 gereed.

“Het keurmerk wordt breder dan het bestaande Register Letselschade en gaat dit op termijn vervangen”, aldus Remco Heeremans, directeur van De Letselschade Raad. “Met het keurmerk wil De Letselschade Raad een duurzame bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de branche. Het moet de markt transparant maken en de kwaliteit van de werkzaamheden van letselschadeprofessionals waarborgen. Het initiatief wordt ondersteund door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.”

Professionalisering

De letselschadebranche staat voor een aantal uitdagingen. Zoals de herkenbaarheid van kwaliteit voor benadeelden, het voorkomen dat slachtoffers bij ongereguleerde partijen terechtkomen, en de stapeling van regulering en toezicht. Momenteel kent de letselschadebranche het Register Letselschade, met daarin advocaten, letselschade-experts werkend voor benadeelden, letselschade-experts werkend voor WA-verzekeraars (WA-bureaus), herstelgerichte dienstverleners en WA-verzekeraars. Dit Register voorziet voor een deel al in de behoefte aan professionalisering van de bestaande regulering. Het schiet echter tekort in herkenbaarheid, afdwingbaarheid en commerciële waarde. Het keurmerk moet hiervoor een oplossing bieden.

Alle dienstverleners die vanuit hun expertisegebied betrokken zijn bij de afwikkeling van een letselschade, komen in aanmerking voor het keurmerk. Bedoeling is dat het keurmerk een ‘must have’ wordt voor alle dienstverleners in de letselschadebranche.

Trias politica

Om betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van het keurmerk te garanderen, moet het keurmerk voldoen aan de zogeheten trias politica. Heeremans: “We moeten de drie rollen van het keurmerk, te weten normering, toetsing en toekenning van elkaar gescheiden houden. Per onderdeel hebben we aangegeven wat er ontwikkeld moet worden om het huidige Register Letselschade om te vormen naar het keurmerk. Momenteel wordt hier hard aan gewerkt.”

Ook wil De Letselschade Raad bindende afspraken maken met verwijzers zoals ANWB en Slachtofferhulp. Bedoeling is dat zij alleen nog verwijzen naar keurmerkhouders. Heeremans benadrukt dat het keurmerk een groeimodel is en dat betrokken partijen elkaar voortdurend scherp moeten houden om hun pretentie waar te maken.

Bron: De Letselschade Raad