Per 4 januari 2021 is het Register Letselschade overgegaan in het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). Dat heeft directeur Remco Heeremans van De Letselschade Raad per brief meegedeeld aan de organisaties die in het Register zijn opgenomen. Met de komst van dit keurmerk kunnen slachtoffers erop vertrouwen dat op één overzichtelijke locatie alle betrouwbare partijen staan geregistreerd die de belangen van mensen met letselschade op integere en deskundige wijze behartigen.

NKLMet het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) levert De Letselschade Raad een duurzame bijdrage aan de verdere professionalisering van de letselschademarkt. Het NKL is hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die bijdragen aan de afwikkeling van letselschades in Nederland en borgt de kwaliteit van werkzaamheden van letselschadeprofessionals.
In het NKL zijn alleen organisaties te vinden die bereid zijn om de kwaliteits- en gedragsregels na te leven die gezamenlijk binnen de letselschadebranche zijn opgesteld. Deze organisaties verbinden zich tot deelname aan een audittraject waarin zij zich toetsbaar opstellen en zich openstellen voor het doorvoeren van verbeteringen. Het verkrijgen van het NKL onderstreept de kwaliteit van de in het NKL ingeschreven organisaties en is daarmee een onderscheidend kwaliteitskeurmerk.

NKL maakt kwaliteit van dienstverlening herkenbaar

Het keurmerk maakt kwaliteit van dienstverlening herkenbaar voor benadeelden van letselschade en maakt de markt transparant. Door te kiezen voor een keurmerkhoudende dienstverlener, zijn benadeelden verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening. Naar schatting 71.000 Nederlanders melden jaarlijks een letselschadezaak bij een verzekeraar als gevolg van een ongeval in het verkeer, een medische fout of een bedrijfsongeval. Deze onwetende letselschade-slachtoffers mogen niet in handen vallen van een malafide of ondeskundige letselschadehulpverlener.
Bovendien maakt De Letselschade Raad bindende afspraken met doorverwijzende instanties (zoals ANWB, Slachtofferhulp Nederland etc.). Zij zullen in het voorliggende model alleen nog verwijzen naar partijen die gezamenlijk dit keurmerk vormen.

Onderscheidend kwaliteitskeurmerk

Het NKL vervangt het Register Letselschade en wordt toegekend aan de hand van vastgestelde normen waaraan organisaties moeten voldoen. Een 3-jaars auditcyclus is ontwikkeld om de kwaliteit van dienstverlening te toetsen, te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren. Diverse gedragscodes, richtlijnen en opleidingen vormen de grondslag voor het leveren van de gewenste kwaliteit. Het keurmerk kan worden verstrekt aan advocaten, letselschade-experts werkend voor benadeelden, letselschade-experts werkend voor WA-verzekeraars (WA-bureaus), herstelgerichte dienstverleners en WA-verzekeraars.
Met het verkrijgen van het NKL-keurmerk onderscheiden dienstverleners zich en tonen ze aan dat ze kwaliteit leveren. Kortom: het is één keurmerk voor de hele letselschadebranche; eenduidig en overzichtelijk.

BRON: De Letselschade Raad

Ook Drost Letselschade staat ingeschreven in het nieuwe Register onder de groep Belangenbehartigers – Letselschade experts.