Mensen die ziek zijn geworden door purschuim of van wie het huis onbewoonbaar is geworden door het gebruik van pur als isolatiemateriaal hoeven van de overheid geen hulp verwachten. Ze moeten hun problemen zelf oplossen, omdat de overheid bij dergelijke civielrechtelijke kwesties niet in wil treden.
Ook werknemers van isolatiebedrijven, die zeggen dat ze ziek zijn geworden van het spuiten met spur, kunnen met hun klachten niet terecht bij de overheid. Zij moeten aankloppen bij hun verzekeraar of bij het Bureau Beroepsziekten van de FNV.

Dit was het antwoord van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van Kamervragen van de SP-fractieleden Sandra Beckerman en Bart van Kent. Deze kamerleden stelden hun vragen naar aanleiding van enkele publicaties in De Twentsche Courant Tubantia en het vakblad Cobouw.
De SP wil dat het kabinet met een oplossing komt voor het opruimen van polyurethaan (pur-isolatie) in woningen als de bewoners daardoor ziek geworden zijn. Een tweetal woningen in de regio Twente raakte onbewoonbaar na het spuiten van vloerisolatie met pur. Volgens de bewoners hebben ze er zodanige gezondheidsklachten van gekregen, dat ze niet meer in hun huis kunnen en willen wonen.

De minister is niet van plan om het opruimen van pur uit woningen door de overheid te laten betalen. Ze stelt dat de eigenaar van een woning zelf verantwoordelijk is voor een veilige woning en het laten opruimen van eventuele schadelijke (chemische) stoffen.
Ook geeft de minister aan dat ze vertrouwen heeft in het diagnoseprotocol, dat is opgesteld voor mensen die zeggen dat ze ziek zijn geworden van gespoten pur. Slachtoffers hebben niet zoveel vertrouwen in dat protocol, omdat dat voor de helft betaald is vanuit de isolatiesector. “Ik heb geen redenen om te twijfelen aan het medische protocol”, zegt Ollongren. Daarbij wijst ze er op dat artsen van het Vumc, het AMC en de GGD uiteindelijk verantwoordelijk waren voor de inhoud van het protocol.

Sandra Beckerman van de SP noemt deze antwoorden van de minister ‘nietszeggend’ en ‘eigenlijk een beetje treurig’. Ze zegt dat ze wil komen met een motie voor het instellen van een schadefonds voor purslachtoffers, zoals ze onlangs al aankondigde in de Tubantia. Ze probeert nu andere partijen ook warm te maken  voor het ondersteunen van zo’n motie.
Over de daadwerkelijke gezondheidsrisico’s voor werknemers en bewoners is al jaren discussie. De Gezondheidsraad komt binnenkort met nieuwe inzichten, aldus het vakblad Cobouw.

BRON: de Tubantia