In de media verschenen de laatste tijd verontrustende berichten over mensen die ziek waren geworden door het gebruik van PUR in hun woning.

Wat is PUR?

Polyurethaan (PUR) is een twee-componenten-gespoten hardschuim dat bestaat uit de twee componenten; Polyol en isocyanaat. Zodra de twee componenten uit het spuitpistool komen, wordt het PUR binnen enkele seconden hard. PUR-schuim wordt in Nederland voor veel doeleinden gebruikt. Huizen worden ermee geïsoleerd.

Is PUR veilig?

Hoewel bedrijven, die PUR-isolatie aanbrengen nadrukkelijk stellen, dat het gebruik van PUR veilig is, zijn er ook andere geluiden te horen. Bij het aanbrengen van PUR en bij het uitharden komen schadelijke stoffen vrij. Als het uitharden langer duurt, komen die stoffen ook veel langer vrij dan wenselijk zou zijn. Hierdoor zou, zo beweren tegenstanders, schade aan de gezondheid kunnen ontstaan. Als er sprake is van te lange blootstelling aan de vrijkomende schadelijke stoffen, dan loopt men het risico gesensibiliseerd te raken voor isocyanaten. Wie eenmaal gesensibiliseerd is, zou daar ook niet meer van af komen. Er gaan dan ook stemmen op om het gebruik van PUR te verbieden. Maar zo ver is het nog niet,

Wie eist, bewijst!

Iemand die zegt ziek te zijn geworden door PUR-schuim zal het bewijs daarvan moeten leveren. En dat zal niet altijd eenvoudig zijn. Als de aansprakelijkheid is erkend voor de door de blootstelling aan PUR ontstane gezondheidsschade, dan kan Drost Letselschade slachtoffers van PUR kosteloos bijstaan. Drost brengt dan de geleden letselschade in kaart en treedt met de aansprakelijke partij in onderhandeling over de afwikkeling van die schade. De kosten van onze dienstverlening moet de aansprakelijke partij, naast de geleden letselschade, vergoeden.

Erkende beroepsziekte

Voor mensen die beroepsmatig met PUR-schuim werkzaam zijn (geweest) en daardoor gezondheidsklachten hebben ontwikkeld, zien de zaken er iets positiever uit. Het directe en frequente contact met PUR-schuim maakt sneller aannemelijk dat sprake is van een oorzakelijk verband tussen PUR-schuim en de gezondheidsklachten. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten erkent Isocyanaatastma ook als beroepsziekte. Dat houdt overigens niet in, dat u als werknemer dan niet hoeft te bewijzen, dat u ten gevolge van de blootstelling aan PUR tijdens uw werk ziek bent geworden. Want dat bewijs moet nog steeds geleverd worden. Een aanwijzing dat hiervan sprake is, heeft de werknemer echter wel in handen.
Is aansprakelijkheid erkend voor een beroepsziekte, zoals bijv. Isocyanaatastma? Dan kan Drost Letselschade het slachtoffer kosteloos bijstaan in het verhalen van zijn schade. Dat komt omdat de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de voor de schade aansprakelijke partij komen.

Behandeling van uw schadeclaim

Zolang geen aansprakelijkheid is erkend, kan Drost helaas geen kosteloze dienstverlening garanderen. Voor een succesvolle schadeclaim in verband met de blootstelling aan PUR zal onder meer moeten komen vast te staan:
1. dat er sprake is geweest van blootstelling aan PUR;
2. dat hierbij sprake is geweest van blootstelling aan schadelijke stoffen uit PUR;
3. dat het slachtoffer door die blootstelling ziek is geworden;
4. dat er een norm geschonden is die bescherming biedt tegen de veroorzaakte schade.
Als het niet lukt om het vorenstaande aan te tonen, zal in de meeste gevallen geen erkenning van aansprakelijkheid plaatsvinden en zal er geen schadevergoeding worden betaald.