Kinderen veilig naar school brengen

Terwijl overal de spandoeken van VVN met de slogan “De scholen zijn weer begonnen” automobilisten en andere weggebruikers waarschuwen voor de kinderen die weer naar school gaan, roept de VVN ouders op hun kinderen te voet of per fiets naar school te brengen, vooral in de eerste schoolweek.

Maar volgens een artikel in de Telegraaf zorgen alle jaarlijkse campagnes van Veilig Verkeer Nederland er niet voor, dat minder ouders hun kinderen ’s ochtends met de auto naar school brengen. Het aantal ouders dat dat wel doet is juist gestegen naar 30%.
Ondanks de oproep van de scholen zelf  blijft het lastig om bij de gehaaste ouders een gedragsverandering teweeg te brengen. De Telegraaf stelt dat ouders te lui zijn om te fietsen, want de kinderen willen meestal best naar school fietsen.
Maar de ouders zien dat niet zo zitten, met als gevolg al dat storende haal- en brenggedrag rondom de scholen, waaronder foutparkeren en onveilige situaties.

Grotere kans op ongelukken

Veel basisscholen worstelen met de onveilige verkeerssituatie die de ouders veroorzaken. In sommige gevallen moet uiteindelijk de politie regelend en bekeurend optreden. Soms neemt een gemeente met de school het initiatief om met een actieplan om de ouders te stimuleren om hun kinderen te voet of per fiets naar school te brengen. Via voorlichting wordt ook geprobeerd om de ouders bewust te maken van het belang om kinderen zelf deel te laten nemen aan het verkeer.
Ouders moeten zich realiseren dat schoolkinderen die geen ervaring hebben met zelf deel te nemen aan het verkeer een grotere kans hebben om bij een ongeluk betrokken te raken als ze later zelf op de fiets naar de middelbare school moeten.

België

Volgens een onderzoek in België vindt slechts één op de drie ouders het veilig voor hun kinderen om met de fiets naar school te gaan. Het aantal kinderen dat nog op de fiets naar school gaat is vanaf 2000 met 10% gedaald tot 30%.
Naar aanleiding van die cijfers, kwam de partij Groen met de oproep om echt te investeren in de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ze wil de kinderen graag aanzetten om veilig en zelfstandig naar school te gaan, te voet of per fiets. De partij wijst daarbij naar de kindvriendelijke mobiliteitsvisie van de gemeente Gent. Als zelfs de partij-voorzitter Meyrem Almaci zegt, dat haar meest stressende moment van de dag het moment is dat ze haar kinderen naar school brengt, lijkt een grondige herbezinning op de verkeersveiligheid dringend gewenst. Niet alleen in België maar ook in Nederland.

BRON: Telegraaf en VTM