De nabestaanden van de overleden coronapatiënt Gerd Bergman uit Enschede stappen naar de tuchtrechter. Ze willen dat het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg een oordeel velt over deze spraakmakende casus, waarbij binnen een huisartsenpost in Enschede fouten zijn gemaakt. Het slachtoffer bezweek vervolgens zes weken later aan corona.

Deze week is bepaald dat de familie van de coronapatiënt een schadevergoeding van 10.000 euro krijgt. Voor de nabestaanden is daarmee de kous nog niet af. Via letselschade-expert Yme Drost uit Hengelo spannen ze nu een tuchtrechtelijke procedure aan. “We willen dat de verantwoordelijken rechtstreeks op hun fouten worden aangesproken”, zegt Jan Bergman, broer van slachtoffer Gerd, op RTV Oost.nl.

Zoals de regionale omroep eerder meldde, had de familie alles in het werk gesteld om coronapatiënt Gerd, die op dat moment al heel ziek was, opgenomen te krijgen in het ziekenhuis. Dat liep telkens op niets uit, omdat medewerkers van de huisartsenpost de boot afhielden.
Uiteindelijk raakte Gerd buiten bewustzijn, waarop hij alsnog met gillende sirenes naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar overleed hij zes weken later op zijn 63ste verjaardag.
Na een klacht oordeelde een speciale commissie van Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT) dat zowel de assistentes van de huisartsenpost als de dienstdoende arts van de post, steken hebben laten vallen.

Schadevergoeding

Nadat de familie een schadeclaim had ingediend, heeft ze recent met de verzekeraar van de SHT overeenstemming bereikt over een vergoeding. Deze week werden daarvoor de benodigde handtekeningen gezet. Al ging dat niet helemaal zonder slag of stoot.
De verzekeraar had namelijk aanvankelijk 5.000 euro geboden. Maar dat was volgens de familie amper genoeg om de uitvaartkosten te dekken. Uiteindelijk ging de familie akkoord met 10.000 euro. De helft daarvan is bedoeld als vergoeding voor de uitvaart, de andere helft voor zogenoemde immateriële schade.
“In onze ogen veel te weinig”, zegt broer Jan. “Anderzijds is het ons nooit om geld te doen geweest. Het gaat ons erom dat Gerd recht wordt gedaan. Dat wordt erkend dat hier fouten zijn gemaakt. Daarnaast hopen we te bereiken dat de situatie binnen de huisartsenpost wordt verbeterd. Opdat zoiets niet nog eens kan gebeuren.”

Genoegen

De familie besloot genoegen te nemen met het bedrag, ook op aanraden van hun letselschade-expert Yme Drost. Grootste pijnpunt voor de familie blijft dat de verzekeraar weliswaar erkent dat er inschattingsfouten zijn gemaakt, maar bij het standpunt blijft dat een causaal verband tussen de fouten bij de huisartsenpost en het overlijden ontbreekt.
“Dan hadden we het oordeel van een onafhankelijk deskundige moeten vragen over het feit of het overlijden door de medische fout is ontstaan, of dat hij sowieso aan de gevolgen van corona was overleden. En wellicht hadden we daarna ook nog moeten procederen, met alle kosten van dien”, aldus Yme Drost in een toelichting. “Vandaar dat is besloten akkoord te gaan met deze schadevergoeding.”

Tuchtrechter

De nabestaanden laten het er echter niet bij zitten. De familie is vooral verontwaardigd dat de verzekeraar alleen wat betreft het laatste half uur de fouten erkent, terwijl de zus van het slachtoffer die zaterdagmiddag gedurende drieënhalf uur in totaal zeven telefoontjes heeft gepleegd.
De familie wil daarom nu dat het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg – in de volksmond het medisch tuchtcollege – zich over de zaak buigt. “We willen dat de verantwoordelijken binnen de huisartsenpost alsnog rechtstreeks op de gemaakte fouten worden aangesproken en dat er een sanctie volgt”, zegt Jan Bergman.
Volgens Yme Drost kan de tuchtrechter dat doen in de vorm van een zogeheten maatregel. “Een tuchtrechter heeft daartoe meerdere mogelijkheden. Een waarschuwing, berisping of zelfs een schorsing.”
Jan Bergman stelt dat ze met deze tuchtrechtelijke procedure hun medemens willen waarschuwen. Dat ze zich niet te gemakkelijk door een huisartsenpost laten afschepen. “Wat Gerd is overkomen, mag niet nog eens gebeuren. We stappen naar de tuchtrechter omdat we ondanks alle beloften toch het idee hebben dat de ernst van de situatie nog altijd niet is doorgedrongen tot de huisartsenpost. Vooral ook vanwege de manier waarop ze onze zaak hebben afgewikkeld.”

BRON: RTV Oost