Over de wettelijke status van de snelle e-bike (45 km/u) bestaan nogal wat onduidelijkheden. Gelukkig heeft de Rijksoverheid een pagina gemaakt waar de regels beschreven staan waaraan een snelle e-bike tot aan 2017 moest voldoen en waaraan hij vanaf 1 januari 2017 moet voldoen.De high speed e-bike gaat met meetrappen maximaal 45 kilometer per uur. Vanaf 1 januari 2017 gelden voor de high speed e-bike (speed-pedelecs) de regels voor een bromfiets. Tot die tijd golden de regels voor een snorfiets.

Typegoedkeuring high speed e-bike

Fabrikanten kunnen een high speed e-bike laten keuren als snorfiets. Bij de toelatingskeuring werd tot nu toe alleen gekeken naar de constructiesnelheid zonder meetrappen. Was de constructiesnelheid bij een high speed e-bike maximaal 25 kilometer per uur? Dan konden fabrikanten en fietswinkels deze e-bike in Nederland verkopen als snorfiets, in plaats van een bromfiets.
Vanaf 1 januari 2017 wordt nu gekeken hoe hard een high speed e-bike kan als iemand meetrapt. De zogeheten maximale voertuigsnelheid bepaalt dan wat voor voertuig de high speed e-bike is voor de regelgeving. De high speed e-bike gaat met meetrappen maximaal 45 kilometer per uur. Daarom gaan dan de regels gelden voor een bromfiets.

Regels bromfiets voor high speed e-bike

Vanaf 1 januari 2017 gelden voor de high speed e-bike dus dezelfde regels voor een bromfiets:

  • U moet minimaal 16 jaar zijn;
  • U moet een bromfietsrijbewijs (AM) hebben;
  • U moet voor uw high speed e-bike een verzekering hebben tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA);
  • U mag op het fiets/bromfietspad binnen de bebouwde kom niet harder rijden dan 30 kilometer per uur. Buiten de bebouwde kom mag u niet harder dan 40 kilometer per uur op het fiets/bromfietspad. (Op de rijbaan mag u niet harder rijden dan 45 kilometer per uur);
  • U moet op uw high speed e-bike een gele kentekenplaat hebben;
  • U moet op het fiets/bromfietspad rijden (of op de rijbaan);
  • U moet een helm dragen.

Mogelijk gaan er voor de high speed e-bikes nog aangepaste regels gelden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) onderzoekt hoe high speed e-bikes veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Zo bekijkt IenM wat de beste plek op de weg is. En welke helm bijvoorbeeld geschikt is voor de berijder.

Bron: www.rijksoverheid.nl