Door samenvoeging van de Registers GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade) en GOMA (Gedragscode Medische Incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid) van De Letselschade Raad en het Keurmerk Letselschade (Stichting Keurmerk Letselschade), is op 1 januari 2017 één overkoepelend kwaliteitsstelsel voor professionele letselschade dienstverleners ontstaan. Dit nieuwe ‘Register Letselschade’ vervangt de drie bovengenoemde registers. De Stichting Keurmerk Letselschade is per 1 januari 2017 opgeheven. Het SKL keurmerk (de blauwe specht) is daarmee komen te vervallen.

De samenvoeging tot één centraal register heeft een aantal voordelen. Niet alleen mensen met letselschade vinden zo gemakkelijker gekwalificeerde dienstverleners. Ook voor de branche zelf betekent dit een vereenvoudiging. De samenvoeging beoogt daarnaast kwaliteitsverbetering en innovatie.

De activiteiten van De Letselschade Raad met betrekking tot de Registers GOMA en GBL, evenals de activiteiten van Stichting Keurmerk Letselschade, zijn overgeheveld naar een nieuwe, onafhankelijke commissie: de Commissie Register Letselschade. De oud-bestuursleden van de Stichting Keurmerk Letselschade, aangevuld met enkele extra leden vanuit de diverse geledingen van de letselschadebranche, vormen de nieuwe Commissie Register Letselschade.

Deze onafhankelijke Commissie Register Letselschade is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van het nieuwe Register. Ook is deze commissie verantwoordelijk voor de toelating van nieuwe organisaties in het Register en voor toetsing van de ingeschreven organisaties aan de vastgestelde kwaliteitseisen. De normen voor de self assesments en audits zijn gebaseerd op de gedragsregels van de GBL, de aanbevelingen van de GOMA en het reglement van het Keurmerk Letselschade.

BRON: website Register Letselschade


Zie ook het volgende nieuwsbericht over het nieuwe Register Letselschade.