De Paritaire Commissie Aanpak Problematiek Chroom6 heeft afgelopen weekend aan belanghebbenden een uitnodiging verzonden voor het bijwonen van een nieuwe informatiebijeenkomst over de voortgang van het onderzoek van het RIVM naar het gebruik van chroom-6 op de diverse POMS-locaties van Defensie.

Aanleiding van deze bijeenkomst is de melding van het RIVM dat het onderzoek zich nu in de afrondingsfase bevindt en dat de onderzoeksresultaten op maandag 4 juni openbaar zullen worden gemaakt. De staatssecretaris van Defensie, drs. B. Visser, heeft de Tweede Kamer hiervan onlangs op de hoogte gesteld.

Deze informatiebijeenkomst wordt gehouden op woensdag 6 juni 2018 in het Congrescentrum Het Forum te Roermond van 09:00 tot 12:30 uur.
De informatiebijeenkomst wordt óók gehouden op vrijdag 8 juni 2018 in het  Theaterhotel Almelo te Almelo van 09:00 tot 12:30 uur. 

Belangstellenden dienen zich vóór 1 juni aan te melden per telefoon (073-376 5476) of via e-mail (infoc6&[email protected]). Eventuele reiskosten kunnen worden vergoed.
Bij deze bijeenkomst zijn onderzoekers van het RIVM aanwezig aanwezig om een toelichting te geven op de onderzoeksresultaten en om vragen te beantwoorden. Er is ook een vertegenwoordiging van de Paritaire Commissie , van Defensie en van de bonden aanwezig. Het exacte programma volgt nog.

De onderzoeksresultaten worden kort voor de informatiebijeenkomst, op 4 juni a.s., openbaar gemaakt. Met een brief van de staatssecretaris van Defensie wordt die dag de Tweede Kamer op de hoogte gebracht. Hieraan gekoppeld vindt een persconferentie plaats, waarbij het RIVM de onderzoeksresultaten toelicht en de Pritaire Commissie haar aanbevelingen aan Defensie deelt. Deze persconferentie is live te volgen. Dan worden ook een samenvattend rapport en de bijbehorende onderzoeksrapporten online gepubliceerd, zodat iedereen die direct kan inzien en bestuderen.

BRON: Stichting NLpoms