De meeste Overijsselse kunstgrasvelden bevatten kankerverwekkende stoffen. Dat valt af te leiden uit de steekproef die RTV Oost deed op de Overijsselse velden. De resultaten van het eigen opgezette onderzoek tonen aan dat het gehalte kankerverwekkende PAK’s (wikipedia) in de rubber korrels hoger is dan specialisten gezond achten.

Zestien velden boven de norm

Van de zeventien in Overijssel onderzochte velden, liggen er op zestien velden korrels die meer PAK’s bevatten dan de Europese norm voor consumentengoederen voorschrijft. Alleen de test van het veld van BVV Borne scoort aanzienlijk beter. Hoe dat komt, is vooralsnog onduidelijk.

Onderzoek in Duitsland op kankerverwekkende stoffen

Het onderzoeksinstituut TÜV Rheinland in Keulen onderzocht de monsters op verzoek van deze omroep op de aanwezigheid van in totaal achttien PAK’s. Daarbij staan er acht als kankerverwekkend bekend. Dat betreft dan stoffen als benzofluantheen en benzopyreen.

Succesvolle lobby autobandenbranche

Over de meetlat waarlangs de resultaten gelegd moeten worden, is onduidelijkheid. Voor consumentengoederen ligt de norm op 1,0 mg PAK per kilo. Voor babyspeelgoed en speentjes wordt zelfs een norm van 0,5 mg PAK per kilo gehanteerd.
De rubberkorrels zouden eerst ook onder de consumentennorm vallen, maar door een intensieve en succesvolle lobby van de autobandenbranche is het gelukt de rubberkorrels te laten indelen in een categorie voor mengsels. Door de indeling ligt de Europese norm op 1000 mg PAK per kilo korrels. Een factor 1000 of 2000 meer dus dan de norm voor consumentengoederen.

Velden voldoen aan norm voor ‘mengsels’

Officieel voldoen, door de indeling in de categorie ‘mengsels’, alle velden aan de Europese normen. Die regels zijn dus aanzienlijk minder streng dan voor consumentengoederen. Hoe dat in zijn werk ging, werd duidelijk in de uitzending van Zembla.
Overigens hanteren de Nederlandse producenten, in samenspraak met het vroegere ministerie van VROM, sinds 2008 een niet-wettelijk vastgelegde veiligheidsnorm van in totaal maximaal 75 mg/kg voor tien geselecteerde PAK’s.

‘Kies voor echt gras’

Volgens specialisten, onder wie toxicoloog van den Berg van de Universiteit in Utrecht, is het hoe dan ook beter niet te voetballen op kunstgras met deze korrels en te kiezen voor echt gras. “Probeer zoveel mogelijk te vermijden dat je met de korrels in aanraking komt,” aldus Van den Berg. Van den Berg vindt dat vanwege de aard van het gebruik, de rubberen korrels minstens in de categorie voor consumentengoederen zouden moeten vallen: 1,0 mg PAK per kilo dus. En omdat er ook kinderen op de velden spelen, zou volgens hem de zwaarste norm van 0,5 mg PAK per kilo korrels nog beter zijn.

153 kunstgrasvelden

Overijssel telt overigens zeker 153 kunstgrasvelden. Daarvan is dus een groot deel ingestrooid met de rubberen korrels die gemaakt zijn van vermalen autobanden.

Snel uitsluitsel

Alle vragen over het eventuele gevaar van sporten op kunstgrasvelden met giftige rubberkorrels moeten zo snel mogelijk en volledig worden beantwoord. Daarover is het kabinet volgens staatssecretaris Sharon Dijksma zeer vastberaden. Dijksma reageerde gistermiddag op vragen van de SP over het recent onderzoek naar rubberkorrels op kunstgrasvelden door bandenbranchevereniging VACO. Daaruit blijkt dat 58 van de 60 onderzochte velden met zogeheten rubbergranulaat kankerverwekkende stoffen bevatten.
,,Het RIVM doet nu onderzoek en gaat niet alleen kijken naar de stoffen zelf, maar juist ook naar de gevaren die blootstelling aan deze stoffen opleveren. Zo hopen we snel een reëel beeld te krijgen over de effecten. Het mooiste zou zijn als het niet schadelijk is. Dan hebben we ons terecht heel druk gemaakt, maar valt het uiteindelijk mee,”  aldus de staatssecretaris in de Tubantia.

Bron: RTV Oost