Bent u het slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval? In veel gevallen kan uw werkgever aansprakelijk gesteld worden voor uw letselschade door dat ongeval. U krijgt naast medisch letsel ook te maken met financiële schade. Wanneer u buiten uw schuld letselschade heeft opgelopen, heeft uw wettelijk het recht om al deze schade te verhalen op de aansprakelijke partij.

Bedrijfsongevallen zijn vergeleken met verkeersongevallen redelijk zeldzaam. Iets meer dan 3% van de Nederlanders heeft ooit een bedrijfsongeval gehad. Maar als het mis gaat, dan gaat het meestal ook goed mis. Volgens het RIVM zijn dit de 5 meest voorkomende ernstige ongevallen op de werkvloer:

  • Vallen van hoogte
  • Ongelukken met bewegende delen van een machine
  • Vallende voorwerpen
  • Aanrijdingen op de werkvloer
  • Beknelling: meestal tussen een machine.

Wat te doen na een bedrijfsongeval

Natuurlijk is medische hulp het belangrijkste. Maar wat ook belangrijk is: uw werkgever moet een melding doen van een ernstig ongeval op de werkvloer. Deze melding komt terecht bij de Inspectie. Na een melding wordt het ongeval verder onderzocht. Is er sprake van schuld door de werkgever? Dan maakt u goede kans op een smartengeld uitkering. Het is raadzaam om een letselschadespecialist in te schakelen om u te helpen bij uw schadeclaim.

Smartengeld

Na een bedrijfsongeval is vaak materiele en immateriële schade ontstaan. Met materieel wordt schade bedoeld zoals inkomensverlies, medische kosten en re-integratie kosten. Immateriële schade is schade door pijn en verdriet. Voor deze vorm van schade kan smartengeld worden geëist. Er zijn verschillende vormen van smartengeld:

  • Smartengeld voor fysieke en psychische schade;
  • Smartengeld voor het schenden van eer of goede naam van het slachtoffer;
  • Smartengeld voor aantasting in de persoon;
  • Smartengeld voor aantasting van de nagedachtenis van een overledene;
  • Smartengeld voor doelbewust toegebrachte schade.

Hoogte smartengeld

De hoogte van het smartengeld verschilt per geval. Er is een smartengeldgids samengesteld waarin een indicatie wordt gegeven van het bedrag waar de eiser recht op heeft. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van veel verschillende factoren. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de leeftijd van het slachtoffer, de gezondheid aan het slachtoffer voorafgaand het ongeval en de consequenties voor de carrière van het slachtoffer.
Een letselschadespecialist zal voor het slachtoffer aan zaak aanspannen tegen de werkgever. Als deze de aansprakelijkheid accepteert en als het verzoek om smartengeld wordt toegewezen zal de werkgever naast het smartengeld ook de kosten van de letselschadespecialist moeten betalen.

BRON: Baaz.nl