De Tweede Kamer ontving afgelopen weekend een brief van de staatssecretaris van Defensie  over de openbaarmaking van de resultaten van van het RIVM-onderzoek chroom-6.

Hieronder volgt de tekst van deze brief:

In mijn brief van 15 maart jl. (Kamerstuk 34 775 X, nr. 87), heb ik gemeld dat de voorzitter van de paritaire commissie nog niet met zekerheid kon laten weten wanneer het advies en de aanbevelingen van de paritaire commissie gereed zouden zijn.

Inmiddels heeft het RIVM het onderzoek naar het gebruik van chroom-6 op de POMS-locaties voltooid. De paritaire commissie heeft onlangs de resultaten van het RIVM-onderzoek ontvangen.
De voorzitter van de paritaire commissie heeft laten weten dat het advies en de aanbevelingen van de paritaire commissie op zeer korte termijn gereed zijn.

Ik heb toegezegd Uw Kamer zo spoedig mogelijk hierover, na ontvangst van het advies en de aanbevelingen van de paritaire commissie, te informeren. Ik verwacht dat ik, samen met de projectleider van het RIVM en de voorzitter van de paritaire commissie, op maandag 4 juni de resultaten van het onderzoek van het RIVM, het advies en de aanbevelingen van de paritaire commissie en mijn reactie zal kunnen aanbieden.

Na de openbaarmaking worden (oud-)medewerkers en direct betrokkenen tijdens twee voorlichtingsbijeenkomsten in Roermond (woensdag 6 juni) en Almelo (vrijdag 8 juni) nader geïnformeerd. De (oud-)medewerkers worden tijdens die bijeenkomsten geïnformeerd over de onderzoeksresultaten, het advies en de aanbevelingen van de paritaire commissie en de maatregelen die Defensie zal nemen.

Tijdens de informatiebijeenkomsten zal ook worden toegelicht op welke wijze Defensie zal voorzien in de voortzetting van de nazorg voor (oud-)medewerkers en nabestaanden.

Meer informatie over deze informatiebijeenkomsten kunt u vinden op het laatste nieuwsbericht onder ons Dossier Chroom-6.