Bij de vakbond FNV hebben zich tussen de 15 en 20 oud-werknemers van Dupont in Dordrecht gemeld met klachten die mogelijk zijn veroorzaakt door het werken met PFOA. In het woon- en zorgcentrum de Merwelanden in Dordrecht werd op woensdag 22 juni j.l. een informatie-avond gehouden voor mensen die bij het chemiebedrijf gewerkt hebben.

Marian Schaapman van het Bureau Beroepsziekten van de FNV kan nog niet zeggen in hoeverre de meldingen ook echt met PFOA te maken hebben. “Maar ik heb wel enkele mensen gesproken, waarvan ik denk: dat zijn echt serieuze gevallen.” Ze hoopt dat zoveel mogelijk werknemers en ex-werknemers met klachten zich melden. Aldus het bericht van RTV Rijnmond over deze informatie-avond.

Onderzoek

In Nederland wil de Vrije Universiteit in Amsterdam een onderzoek houden naar de blootstelling van PFOA bij werknemers. Daarvoor zoeken ze nog financiering en ze zeggen zoveel mogelijk mensen nodig te hebben die intertijd gewerkt hebben in de teflon-fabriek. Volgens de onderzoekers is samenwerking met betrokken werknemers en letselschade-advocaten nodig om te zorgen dat een goed en onafhankelijk onderzoek gehouden wordt.
Maar het zal nog zeker wel enige jaren duren voordat de uitslagen van de onderzoeken naar de gevolgen van de blootstelling aan PFOA genoeg zekerheid geven op een succesvolle letselschadeclaim.

Helderheid

Voor de belanghebbenden — DuPont-werknemers die met PFOA in aanraking zijn gekomen en ziek zijn geworden — is het vooral van belang dat er snel helderheid over hun rechten komt. Dat meerdere kantoren zich op de zaak hebben gestort, is uiteindelijk niet in hun belang. Zeker niet als de kwaliteit van die juridische adviseurs — mild gezegd — nogal uiteenloopt. Voorlopig hoeven DuPont en Chemours, anders dan in de VS, nog niet te vrezen voor Nederlandse claims. Op de website van FTM (Follow The Money) wordt nader ingegaan op de mogelijke letselschadeclaims van de ex-DuPont-medewerkers. Dit ook naar aanleiding van de informatie-avond, waar de opkomst helaas matig was  -ongeveer 50 aanwezigen- aldus de FNV.

Verzwegen

Volgens een artikel in de HLN.be (Het Laatste Nieuws) van 11 juni j.l. had het chemiebedrijf DuPont al vanaf de tachtiger jaren aanwijzingen dat de stof PFOA (ook wel C8 genoemd) mogelijk schadelijk was. Ze heeft dit echter niet doorgegeven aan de Nederlandse autoriteiten. Vanuit het moederbedrijf in Amerika kwamen wel zorgelijke berichten over de schadelijkheid van de stof PFOA, maar dat werd verzwegen. In 2004 kreeg Dupont in Amerika een recordboete, omdat het jarenlang zorgwekkende onderzoeksresultaten had verzwegen. En in 2005 begon een bevolkingsonderzoek onder 70.000 mensen in de VS, dat een mogelijk verband uitwees tussen C8-uitstoot en vijf ernstige aandoeningen, waaronder nierkanker.
Maar DuPont heeft de Nederlandse autoriteiten daarover nooit iets gemeld, aldus toenmalige betrokken bestuurders. Daardoor kon het bedrijf nog jarenlang de stof blijven gebruiken en uitstoten. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven een diepgaand onderzoek in te stellen naar het gedrag van het chemiebedrijf DuPont in die jaren.