Hoge schadeclaims cabinepersoneel door oliedampen
Cliënten van Drost Letselschade kijken met spanning uit naar de uitkomsten van het Kort Geding dat woensdag om 14.30 uur dient voor de rechtbank Amsterdam. Dat zegt letselschade-expert Yme Drost die de belangen behartigt van cabinepersoneel van diverse luchtvaartmaatschappijen.

Cabinepersoneel acht luchtvaartwerkgevers aansprakelijk voor de gezondheidsschade die zij hebben opgelopen door het inademen van oliedampen afkomstig van de vliegtuigmotoren. De oliedampen, die de giftige stof tricresylfosfaat (TCP) bevatten, zouden via het aircosysteem de cockpit en de cabine van het vliegtuig binnendringen. TCP zou leiden tot het zogeheten ‘aerotoxic syndrome’ dat leidt tot neurologische klachten als misselijkheid, duizeligheid, concentratieverlies en evenwichtsstoornissen.

Mogelijk sterfgevallen door TCP in oliedampen

Er zijn inmiddels mogelijke sterfgevallen gemeld, die in verband worden gebracht met de giftige stof TCP die in oliedampen zit. In december 2012 overleed een Engelse piloot in Nederland nadat hij jarenlang ziek was geweest.

Volgens Yme Drost dreigen er hoge schadeclaims voor luchtvaartmaatschappijen als het causaal verband tussen de gezondheidsklachten van het cabinepersoneel en de oliedampen in de cockpit en de cabine van het vliegtuig komt vast te staan. “Ook zou het een enorme winst zijn als luchtvaarmaatschappijen het gevaar van de oliedampen onderkennen en dit voor cabinepersoneel schadeveroorzakende proces een halt toeroepen”, aldus Drost.

Werkgever moeten cabinepersoneel beschermen

Drost, die er nadrukkelijk op wijst dat het Kort Geding geen zaak is van zijn kantoor, kijkt met belangstelling uit naar de uitkomsten daarvan: “Samen met een aan ons kantoor verbonden neuroloog onderzoeken we voor een aantal cliënten de causale relatie tussen de oliedampen en de gezondheidsklachten. Ook wordt onderzocht wanneer werkgevers wisten, althans konden weten van de giftige dampen en wat zij met die kennis hebben gedaan. Volgens de wet zijn werkgevers namelijk verplicht al het mogelijke te doen om te voorkomen dat het cabinepersoneel tijdens de uitoefening van zijn functie schade lijdt. De uitkomsten van het Kort Geding kunnen ons daarbij helpen.”

De uitspraak in kort geding d.d. 18 september 2013 vindt u hier.