Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft subsidie aan De Letselschade Raad voor het opstellen van een gedragscode gericht op een uniforme werkwijze bij het behandelen van claims voor beroepsziekten. Dat meldt hij aan de Tweede Kamer.

De Letselschade Raad was in de zomer van 2017 door het Ministerie al benaderd om een projectvoorstel tot het ontwikkelen van een gedragscode voor de afhandeling van claims bij beroepsziekten te doen. En op 15 januari 2018 heeft het Ministerie definitief groen licht aan De Letselschade Raad gegeven voor het ontwikkelen van deze Gedragscode en daarbij nu tevens een subsidiebedrag toegekend.

Het initiatief van De Letselschade Raad richt zich op het ontwikkelen van een Gedragscode Behandeling Beroepsziektes. Deze code moet het proces van afhandeling van een claim gaan beschrijven: de te volgen stappen, de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren in het veld, de te hanteren termijnen en andere richtsnoeren voor de betrokken professionals ten behoeve van een adequate afhandeling van letselschadezaken ontstaan door beroepsziekten.

Een dergelijke code kan volgens het Ministerie alleen tot stand komen in overleg en samenwerking met de relevante partijen in de letselschadebranche. De Letselschade Raad kan daar de regie nemen zoals het eerder heeft gedaan bij het opstellen van gedragscodes. Een brede samenstelling van een werk- en stuurgroep en consultaties van de relevante partijen in de letselschadepraktijk zorgen voor het nodige draagvlak

Eind 2018 moet na een oriëntatiefase definitief besloten worden of het opstellen van een Gedragscode haalbaar is. De officiële lancering van de Gedragscode Behandeling Beroepsziektes zal naar verwachting kunnen plaatsvinden in de loop van 2020.

BRON: Rijksoverheid.nl