Op donderdag 23 mei 2019 organiseert De Letselschade Raad in Zeist een symposium over het thema zorgschade.

Zorgschade is voor de letselschadebranche een relatief nieuw begrip. Sinds de Handreiking Zorgschade op 1 januari 2018 is ingevoerd, wordt het begrip zorgschade op verschillende manieren uitgelegd. Het valt hierbij op dat soms de essentie van wat nu eigenlijk zorgschade is, uit het oog wordt verloren. Dit heeft invloed op de behandeling van een letselschadezaak.
Om letselschadedeskundigen meer inzicht te geven in de achtergronden, maar ook in de dagelijkse realiteit van mensen die met zorgschade te maken hebben, stelden Erwin Audenaerde en Linda Renders in samenwerking met De Letselschade Raad een middagvullend programma samen.

Inhoud van het symposium

Het symposium is primair bedoeld voor professionals die zaken met zorgschade behandelen. Tijdens het symposium komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat is zorgschade?
  • Wat is een zorgschadedossier?
  • Welke problemen ondervindt de branche bij de behandeling van een zorgschadedossier?
  • Hoe verhoudt de juridische discussie en de discussie over publieke en private regelingen zich tot de praktijk?
  • Wat is in het belang van het slachtoffer?
  • Welke oplossingen zijn er?

Meer informatie over het programma van het symposium is te vinden op de website van zorgschadedeskundigen.nl. Op deze website vindt u daarnaast een aantal artikelen over zorgschade. Deze kunt u ook downloaden.

Wat is zorgschade?

Zorgschade is een vergoeding voor naasten die een slachtoffer in zijn/haar hulpbehoefte voorzien. Het gaat niet om schade die het slachtoffer lijdt, maar schade die indirect wel degelijk gevolg is van het opgelopen letsel. Letsel dat opgelopen is door bijvoorbeeld door een verkeers- of bedrijfsongeval.
In de Handreiking Zorgschade staat dat de noodzakelijke zorg die naasten van een slachtoffer moeten geven, hen recht geeft op een vergoeding door de aansprakelijke partij.

BRON: De Letselschade Raad