Op donderdag 23 mei aanstaande organiseert De Letselschade Raad in Zeist een symposium rond het thema Zorgschade. Zorgschade is voor de letselschadebranche een relatief nieuw begrip. Sinds de Handreiking Zorgschade op 1 januari 2018 is ingevoerd, wordt het begrip zorgschade op verschillende manieren uitgelegd. Het valt hierbij op dat soms de essentie van wat nu eigenlijk zorgschade is, uit het oog wordt verloren. Dit heeft invloed op de behandeling van een letselschadezaak. Om letselschadedeskundigen meer inzicht te geven in de achtergronden, maar ook in de dagelijkse realiteit van mensen die met zorgschade te maken hebben, hebben Erwin Audenaerde en Linda Renders in samenwerking met De Letselschade Raad een middag vullend programma samengesteld.

 

Het symposium is primair bedoeld voor professionals die zaken met zorgschade behandelen. Tijdens het symposium komen de volgende zaken aan de orde:

  • Wat is zorgschade.
  • Wat is een zorgschadedossier.
  • Welke problemen ondervindt de branche bij de behandeling van een zorgschadedossier.
  • Hoe verhoudt de juridische discussie en de discussie over publieke en private regelingen zich tot de praktijk.
  • Wat is in het belang van het slachtoffer.
  • Welke oplossingen zijn er.

Meer informatie over het programma van het symposium is te vinden op de website van zorgschadedeskundigen.nl. Op deze website zijn ook een aantal artikelen over Zorgschade te vinden die belangstellenden kunnen downloaden.

Zorgschade is een vergoeding voor naasten die een slachtoffer in zijn/haar hulpbehoefte voorzien. Die schade wordt niet rechtstreeks door het slachtoffer geleden maar is indirect wel degelijk gevolg van het opgelopen letsel, bijvoorbeeld door een verkeers- of bedrijfsongeval. Vanaf 2018 is middels de Handreiking Zorgschade geregeld dat de noodzakelijke zorg die naasten van een slachtoffer moeten geven hen recht geeft op een vergoeding door de aansprakelijke partij. De hierboven genoemde artikelen geven nader inzicht in wat er bij een proces van een zorgschadevergoeding komt kijken.

BRON: De Letselschade Raad