Voor de 700 mensen die via re-integratiebedrijf tROM in aanraking kwamen met chroom-6 maakte de gemeente Tilburg al een gebaar. Voor het derde jaar achtereen vergoedt ze hen in 2018 het eigen risico van de zorgverzekering, een bedrag van 385 euro.

Maar moet Tilburg meer doen om deze groep tegemoet te komen? Is alsnog een coulanceregeling –  waarin vooruitlopend op schadeprocedures  een voorschot wordt verstrekt – op zijn plaats? De vraag is actueel sinds de onafhankelijke onderzoekscommissie opnieuw uitstel aankondigde, het RIVM heeft weer meer tijd nodig voor onderzoek. Peter van der Velden en de zijnen denken nu in augustus 2018 hun eindrapport te presenteren.

Nalatig

Die bekendmaking kwam daags voordat het Brabants Dagblad de bevindingen publiceerde van  eigen onderzoek naar het schandaal. Dat toonde aan dat de gemeente en Nedtrain nalatig waren en zo honderden bijstandsgerechtigden in gevaar brachten. Ze moesten treinen schuren waarop, naar later bleek, verf met het gevaarlijke chroom-6 zat. De bescherming was slecht, zeggen tientallen deelnemers. NedTrain, partner in het project, had van chroom-6-houdende verven moeten weten.

Het uitstel van het onderzoeksrapport, en de extra periode van onzekerheid die dat voor betrokkenen wéér betekent, was voor de gemeente aanleiding om de commissie Van der Velden opnieuw advies te vragen over zo’n coulanceregeling. ,,Iedereen in het stadsbestuur was bovendien geraakt door de publicatie in het Brabants Dagblad”, zegt raadslid Orkun Baytemir, ,,het algemene gevoel is dat we iets voor deze mensen moeten doen. Maar niemand weet precies hoe en wat.” De PvdA’er was deze week bij intern beraad van het stadsbestuur over de kwestie.

Defensie

Bij Defensie kregen een slordige 250 medewerkers die ook met de gifverf werkten dankzij een coulanceregeling bedragen van 3.000 tot 15.000 euro. Maar deze regeling zou voor de tROM-medewerkers slechts teleurstelling opleveren, was eerder de redenering. Zo moet je minstens een jaar aan chroom-6 zijn blootgesteld en een aandoening hebben die ermee verband kan houden. Op die basis zou in Tilburg misschien wel iedereen afvallen: mensen werkten gemiddeld een stuk korter (maar vaak nauwelijks beschermd!) in de chroom-6 stof.

,,Zo’n regeling zou vooral nieuwe teleurstelling oproepen en we willen juist vertrouwen terugwinnen”, zegt Peter van Gool, fractievoorzitter van D66. Hij wijst erop dat veel mensen van de huisarts of onderzoeksinstituut IKA-Ned te horen kregen dat ze zich niet ongerust hoeven te maken. ,,Maar dat doen ze wél en dat is begrijpelijk.” Is ondersteuning in natura ook een optie? ,,Misschien kan de gemeente helpen alsnog een stichting op te richten waarin een onafhankelijke deskundige het opneemt voor hun belang”, zegt Baytemir. Dat plan was er eerder, maar is door een scheuring in de achterban nooit gerealiseerd.

Aandoeningen

Hoe zou een Tilburgse regeling eruit kunnen zien? Moet die er alleen zijn voor chroomgerelateerde aandoeningen als neus- of longkanker, bepaalde soorten eczeem of maagkanker? Ook dan valt vrijwel iedereen buiten de boot. Moet je ruimhartiger zijn en ‘schrijnende gevallen’ tegemoet komen? Waar trek je dan de grens? Iedereen die een bepaalde tijd in die rommel werkte een geldbedrag geven? ,,Dat zal al gauw als afkopen worden gezien”, denkt Van Gool.

Naast morele en ethische kleven er ook juridische dilemma’s aan het vraagstuk. Een tegemoetkoming wordt immers al gauw uitgelegd als schuldbekentenis. Dat kan nadelig uitpakken in het geschil dat de (verzekeraars van) de gemeente en Nedtrain waarschijnlijk uit te vechten krijgen over de aansprakelijkheid.

Nog even kan de Tilburgse politiek afwachten waarmee de commissie komt. Die boog zich deze week over een advies, maar is er nog niet uit, zegt Peter van der Velden. Waarschijnlijk begin 2018 mag ze proberen tot een besluit te komen, eensgezind, want het gevoelen is dat deze kwestie in elk geval geen inzet moet worden van (partij-)politieke strijd.

BRON: BD.nl